Raporty i publikacje

Wróć do strony głównej projektu

Raport końcowy

(5,3 Mb)

Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak

After-LIFE Conservation Plan

(1,1 Mb)

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań w ramach projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063)

(1,2 Mb)

Ewa Jędrzejewska

Rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami antropogenicznymi

(1,2 Mb)

Aleksandra Mackiewicz i Joanna Bednarek

Raport z realizacji zadania: "Monitoring efektów związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów"

(0,9 Mb)

Aleksandra Mackiewicz i Joanna Bednarek

Raport z realizacji zadania: "Monitoring efektów związanych z budową przepustów dla płazów"

(1,1 Mb)

Raport laika

(15 Mb)

Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak

Czynna ochrona płazów

(13,6 Mb)

Folder o projekcie

(8,7 Mb)

Anna Krzysztofiak i Lech Krzysztofiak:

Płazy Polski

Marek Maciantowicz

Materiały informacyjno-edukacyjne, pomocne w prowadzeniu monitoringu płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych

(2,3 Mb)

Pakiet edukacyjny PŁAZY (przedszkola, kl. 1-3 SP)

(52 Mb)

Pakiet edukacyjny PŁAZY (kl. 4-6 SP)

(76 Mb)

Pakiet edukacyjny PŁAZY (gimnazjum, szkoła średnia)

(54 Mb)

Zeszyt obserwacji

(107 kb)