Wydawnictwa

Lech Krzysztofiak

Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi na terenie gminy Raczki (powiat suwalski)

 (3,8 Mb)

Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak

Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska"

(1,2 Mb)

Zygmunt Dajdok, Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak, Maciej Romański, Michał Śliwiński

Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M., Fałtynowicz W., 2007:

Puszcza Romincka - ścieżka edukacyjna

Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku: Pryzmat (nr 1)

Ambrosiewicz M., Krzysztofiak A., Mackiewicz A., 2007:

Stary Folwark - z kart historii

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., 2006:

Mrówki Formicidae Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Suwałki, 75 ss.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., 2006:

Mrówki środowisk leśnych Polski - przewodnik terenowy. Suwałki, 56 ss.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., 2006:

Ochrona mrówek i mrowisk. Suwałki, 18 ss.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., 2006:

Chroń przyrodę Suwałk. Suwałki, 8 ss.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J., 2004:

Porosty Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Suwałki, 32 ss.

Zalewska A., Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Picińska-Fałtynowicz J., 2004:

Porosty Puszczy Rominckiej. Suwałki

Zalewska A., Fałtynowicz W. (eds.), 2004:

Lichens of the protected areas in the Euroregion Niemen. Suwałki

Fałtynowicz W., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., 2004:

Porosty północno-wschodniej Polski – przewodnik terenowy. Suwałki, 64 ss.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Pawlikowski T., 2004:

Trzmiele Polski – przewodnik terenowy. Suwałki, 48 ss.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. (red.) 2010.

Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki.

Krzysztofiak L. (red.) 2010.

Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki.

Panek E., Romański M. 2010.

Śluzowce północno-wschodniej Polski - przewodnik terenowy. Suwałki.

Krzysztofiak A., Wierzcholska S. 2010.

Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Zeszyty edukacyjne dla uczniów szkół średnich. Suwałki.

Krzysztofiak A., Wierzcholska S. 2010.

Świat grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Zeszyty edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych. Suwałki.

Krzysztofiak A., Wierzcholska S. 2010.

Świat grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Zeszyty edukacyjne dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Suwałki.

Panek E., Romański M.

Śluzowce Wigierskiego Parku Narodowego

Krzysztofiak L.

Grzyby, śluzowce i mszaki Wigierskiego Parku Narodowego - ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej

Halama M., Romański M.

Grzyby makroskopijne Wigierskiego Parku Narodowego

Fałtynowicz W.

Porosty Wigierskiego Parku Narodowego

Leski T.

Ektomikoryzy ukryty potencjał w badaniach mikobioty drzew leśnych na przykładzie drzewostanów modrzewiowych

Smutek I., Rudawska M., Leski T.

Ektomikoryzy – ukryty potencjał w badaniach mikobioty drzew leśnych na przykładzie drzewostanów jodłowych

Plášek V., Wierzcholska S.

Wstęp do badań nad ekologią mchów epifitycznych na terenie WPN

Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D.

Bieszczady – ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce

Rudawska M.

Ektomikoryzy – ukryty potencjał badań mikologicznych

Fiedorowicz G., Dynowska M.

Chronione gatunki grzybów Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Wierzcholska S., Plášek V., Krzysztofiak A.

Flora mszaków Wigierskiego Parku Narodowego

Dynowska M., Fiedorowicz G.

Konieczność zweryfikowania i uzupełnienia wiedzy mikologicznej w edukacji szkolnej