O projekcie

Wróć do strony głównej projektu

Obszar objęty projektem

Projekt Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce (LIFE12 NAT/PL/000063) obejmuje obszary Natura 2000:

pl1
 Location of the project's areas on the background of the country and the region.

Położenie obszarów objętych projektem na tle kraju i regionu.