Publikacja Raportu Laika dla projektu LIFE17 NAT/PL/000011

Spotkania z przyrodą – warsztaty przyrodnicze o płazach i gadach Polski
20 września 2022
Raport Laika opublikowany

W ramach kończącego się w grudniu 2023 r. projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” LIFE17 NAT/PL/000011 został opublikowany Raport Laika.

Czym jest raport laika?

To dokument opisujący i podsumowujący projekt, ale pisany językiem niespecjalistycznym, dzięki czemu jest zrozumiały nawet dla osób bez specjalistycznego wykształcenia kierunkowego.

Więcej informacji o projekcie, a także sam Raport Laika można znaleźć na stronie projektu.