Władze

Zarząd:

Lech Krzysztofiak - Prezes

Anna Krzysztofiak - Wiceprezes

Jowita Leszczyńska - Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Jaromir Krajewski – Przewodniczący

Michał Moryc – Wiceprzewodniczący

Jarosław Rżany - Sekretarz