Pamiętaj – one są pod ochroną!

żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans Anielka
Co zrobić z niechcianym żółwiem?
30 września 2020
kameleony z Tanzanii Anna i Lech Krzysztofiak
Niesamowite kameleony z Tanzanii
14 kwietnia 2021
płazy i gady pod ochroną w Polsce

Gatunki herpetofauny pod ochroną w Polsce

Wiosna rządzi się swoimi prawami. Zwierzęta budzą się z zimowego otępienia, podobnie jak i ludzie, którzy coraz śmielej wybierają się na spacery i piesze wycieczki, korzystając z coraz lepszej pogody. Obserwacja natury bywa fascynująca. Warto jednak pamiętać, by podziwiać ją z odpowiedniej odległości, nie zakłócając spokoju stworzeń w ich naturalnym środowisku. Zwłaszcza że niektóre z nich są pod ochroną. Przypominamy, które gatunki herpetofauny objęte są ochroną gatunkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), ochroną ścisłą objęte są następujące gatunki herpetofauny występujące naturalnie na terytorium państw Unii Europejskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Ochronie ścisłej podlegają:

 

PŁAZY AMPHIBIA

PŁAZY BEZOGONOWE ANURA

 1. kumak nizinny Bombina bombina
 2. kumak górski Bombina variegata
 3. ropucha paskówka Epidalea calamita
 4. ropucha zielona Pseudepidalea viridis
 5. rzekotka drzewna Hyla arborea
 6. grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
 7. żaba moczarowa Rana arvalis
 8. żaba zwinka Rana dalmatina

PŁAZY OGONIASTE CAUDATA

 1. traszka karpacka Lissotriton montandoni
 2. traszka grzebieniasta Triturus cristatus

GADY REPTILIA

ŁUSKONOŚNE SQUAMATA

 1. gniewosz plamisty Coronella austriaca
 2. zaskroniec rybołów Natrix tesselata
 3. wąż Eskulapa Zamenis longissimus
 4. jaszczurka zielona Lacerta viridis

ŻÓŁWIE TESTUDINATA

 1. żółw błotny Emys orbicularis

 

Ochronie częściowej podlegają:

 

PŁAZY AMPHIBIA

PŁAZY BEZOGONOWE ANURA

 1. ropucha szara Bufo bufo
 2. żaba wodna Pelophylax esculentus
 3. żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae
 4. żaba śmieszka Pelophylax ridibundus
 5. żaba trawna Rana temporaria

PŁAZY OGONIASTE CAUDATA

 1. traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris
 2. traszka górska Ichthyosaura alpestris
 3. salamandra plamista Salamandra salamandra

GADY REPTILIA

ŁUSKONOŚNE SQUAMATA

 1. padalec zwyczajny Anguis fragilis
 2. zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
 3. jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 4. jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara
 5. żmija zygzakowata Vipera berus