O nas

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" jest organizacją pozarządową, której funkcjonowanie opiera się wyłącznie na pracy nieetatowych członków. Nasze działanie rozpoczęliśmy pod koniec 2001 roku, przyjmując za główny cel ochronę i promocję wartości przyrodniczych i kulturowych Polski północno-wschodniej. Fundusze na realizację projektów pochodzą z dotacji (przyznawanych przez fundacje finansujące ochronę przyrody i kultury), darowizn oraz składek członkowskich.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. podejmowanie działań związanych z ochroną zasobów kulturowych i przyrodniczych środowiska Polski północno-wschodniej;
  2. stwarzanie warunków dla rozwoju popularyzacji wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym w kraju i za granicą;
  3. współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie organizowania, prowadzenia i doskonalenia metod ochrony środowiska przyrodniczego i zasobów kulturowych;
  4. upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym Polski północno-wschodniej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. realizacje projektów dotyczących czynnej ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych;

2. organizowanie kursów, plenerów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, warsztatów, sympozjów, seminariów, itp., z zakresu upowszechniania wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym oraz metod jego ochrony;

3. inicjowanie, organizowanie i finansowanie konkursów fotograficznych, plastycznych i literackich, związanych z Polską północno-wschodnią;

4. popieranie i rozwijanie ruchów ekologicznych;

5. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego;

6. prowadzenie prac badawczych, naukowych, naukowo-technicznych, wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii, wydawanie prac naukowych, podręczników, skryptów, pomocy naukowych oraz publikacji zawodowych.

Bank Ochrony Środowiska S.A. uznał, iż projekt zatytułowany "Budowa płyt obornikowych dla ochrony najcenniejszych wód w parkach krajobrazowych północno-wschodniej Polski", był najlepszym projektem zrealizowanym w 2003 roku na Ziemi Suwalskiej i przyznał Stowarzyszeniu "Człowiek i Przyroda" tytuł "Ekolidera Ziemi Suwalskiej". Projekt ten był finansowany ze środków Fundacji EkoFundusz oraz Programu Małych Dotacji GEF.

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą lub udziałem w realizacji projektów i czynnym uczestnictwie w życiu Stowarzyszenia skontaktujcie się z nami.

Jeśli chcieliby Państwo wspomóc działalność Stowarzyszenia finansowo, można dokonać wpłaty w dowolnej wysokości na konto Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak
92 9367 0007 0010 0050 2995 0001
z dopiskiem DAROWIZNA