Harmonogram

Wróć do strony głównej projektu

A - działania przygotowawcze

A1

Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów

2013

I II III IV

2014

I II III IV

2015

I II III IV

2016

I II III IV

B (wykupy gruntów)

C - działania praktyczne

C1

Budowa systemów przepustów dla płazów

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

C2

Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

C3

Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy
przed tzw. pułapkami antropogenicznymi

2013

I II III IV

 

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

C4

Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych

2013

I II III IV

 

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

D - monitoring oddziaływania projektu

D1

Monitoring

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

D2

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

E- Edukacja i upowszechnianie wyników projektu

E1

Wydanie folderu informacyjnego o projekcie

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

E2

Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych
o wybranych działaniach

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

E3

Strona internetowa o projekcie

2013

I II III IV
 ●

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV
 ●  ●  ●  ●

 

2016

I II III IV
 ●  ●  ●

 

E4

Raport laika

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV
  ●

 

E5

Organizacja konferencji

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV
 ●

 

E6

Organizacja warsztatów

2013

I II III IV

2014

I II III IV
 ●  ●

 

2015

I II III IV
 ●  ●

 

2016

I II III IV

 

E7

Wydanie publikacji o płazach

2013

I II III IV

2014

I II III IV
 ●

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

E8

Działania edukacyjne

2013

I II III IV

2014

I II III IV
 ●

 

2015

I II III IV
 ●

 

2016

I II III IV

 

E9

Gadżety promujące projekt z logo LIFE+

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV

 

F- Zarządzanie i monitoring

F1

Zarządzanie projektem

2013

I II III IV
 ●

2014

I II III IV
 ●  ●  ●

 

2015

I II III IV
 ●  ●

 

2016

I II III IV
 ●  ●

 

F2

Tworzenie sieci z innymi projektami

2013

I II III IV

2014

I II III IV
 ●

 

2015

I II III IV
 ●

 

2016

I II III IV
 ●

 

F3

Przygotowanie planu działań
po zakończeniu projektu „After-Life”

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV
 ●

 

F4

Zewnętrzny audyt finansowy

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV
 ●

 

F5

Zakup sprzętu

2013

I II III IV

2014

I II III IV

 

2015

I II III IV

 

2016

I II III IV