Monitoring płazów

Wróć do strony głównej projektu

Niniejsza platforma informatyczno-bazodanowa powstała w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". Umożliwia ona gromadzenie oraz opracowywanie informacji o płazach występujących przy drogach na terenie całej Polski, głównie na potrzeby określenia miejsc, w których szlaki migracji tych zwierząt krzyżują się ze szlakami komunikacyjnymi. Zasady korzystania z platformy określa Regulamin, z którym można zapoznać się po wejściu do bazy.

KOMUNIKAT TECHNICZNY - DANE OSOBOWE

W związku z koniecznością podawania danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy, rok urodzenia) przy rejestrowaniu się w Bazie danych on-line "Monitoring płazów" jako Obserwator, Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" jest w posiadaniu Państwa danych. Dane te są przetwarzane przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" wyłącznie na potrzeby Bazy danych "Monitoring płazów".

Dane osobowe są przechowywana na serwerze, zabezpieczonym przez login-hasło, są dostępne dla administratorów Bazy danych oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie serwera.

Każdy zarejestrowany w Bazie Obserwator w każdej chwili może zrezygnować z udziału w monitoringu płazów za pomocą wysłania maila na adres monitoringplazow@gmail.com z tekstem "Rezygnacja". Spowoduje to całkowite usunięcie danych z serwera, z pozostawieniem informacji gromadzonych w Bazie dotyczących występowania płazów. Dane Obserwatorów nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.