Kalendarium

Wróć do strony głównej projektu

Czerwiec 2016

W dniach 1–3 czerwca 2016 roku, w Gawrych Rudzie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, odbyła się konferencja pod tytułem „Płazy – znaczenie, zagrożenia i ochrona”, która podsumowywała wyniki realizacji projektu Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL000063. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele parków narodowych, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i uczelni wyższych. W sumie w konferencji wzięło udział ponad 70 osób.

Kwiecień - maj 2016

 W dniach 23-28 maja 2016 r. cztery osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Niemiec i Danii oraz okolic Zielonej Góry, gdzie zapoznały się z rezultatami realizacji trzech projektów: LIFE05NAT/LT/000094, LIFE05NAT/D/00152 i LIFE04NAT/DE/000028. Projekty te dotyczyły ochrony herpetofauny, w tym głównie żółwia błotnego i kumaka nizinnego na terenie Polski, Niemiec i Danii. 

W dniach 24 kwietnia–1 maja 2016 roku cztery osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” odwiedziły okolice Prato, gdzie realizowano projekt: LIFE07NAT/IT/000433 „Water SCI” dotyczący ochrony bioróżnorodności, poświęcony m.in. ochronie traszki Triturus carnifex.

Marzec - kwiecień 2016

W dniach 28 marca – 3 kwietnia 2016 siedem osób reprezentujących Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, w tym dwoje przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Włoch. Podobnie jak w roku poprzednim, dołączyli do nas pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego - przedstawiciele projektu LIFE11 NAT/PL/431 - Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Odwiedziliśmy miejsca realizacji dwóch projektów: ARUPA - URGENT PROTECTION ACTIONS FOR AMPHIBIANS AND REPTILES IN THE MATERA GRAVINA (LIFE08 NAT/IT/000372) w okolicach Matery oraz FAUNA DI MONTENERO - URGENT PILOT ACTIONS FOR AMPHIBIANS, REPTILES AND CHIROPTERA OF MONTENERO (LIFE08 NAT/IT/000326) w Parku Narodowym Gargano.

Listopad 2015

W dniach 5-6 listopada dwoje przedstawicieli Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” wzięło udział w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, który odbył się Fabryce Sztuki w Łodzi. Pierwszego dnia, po uroczystej inauguracji, uczestnicy kongresu mogli wysłuchać interesujących wystąpień na temat innowacji w przemyśle, nauce i medycynie. 

Październik 2015

10 października 2015 roku w Krzywem odbyły się kolejne warsztaty dotyczące ochrony płazów. W warsztatach udział wzięli głównie nauczyciele z różnych szkół (20 os.), którzy zapoznali się z możliwościami wprowadzenia ciekawych zajęć do programu nauczania biologii, związanych z biologią, ekologią i czynną ochroną płazów. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy warsztatów przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w monitoringu płazów przy szlakach komunikacyjnych. Zainteresowanie wzbudziła również propozycja udziału młodzieży szkolnej w społecznej inwentaryzacji tzw. pułapek antropogenicznych, czyli miejsc, w których najczęściej giną płazy i inne drobne zwierzęta kręgowe.
7 października 2015 roku oficjalnie zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 1127B Sidory-Smolniki w miejscowości Kleszczówek. Na odcinku drogi o długości 0,36 km wybudowano 7 tuneli o długości 9 m każdy, 14 portali, 6 m stoprynien i 723 m barier naprowadzających.

Wrzesień 2015

Z dniem 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika finansowego projektu - ze względu na zmianę miejsca zamieszkania Dominika Rupp-Janecka - dotychczasowy Kierownik finansowy, złożyła rezygnację z tej funkcji i za porozumieniem stron rozwiązała umowę o pracę. W wyniku ogłoszonego konkursu na to stanowisko wybrana została nowa osoba - Jowita Karmiłowicz.

Sierpień 2015

 W ostatnich dniach sierpnia Stowarzyszenie, za realizację projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce", zostało nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015, a tym samym znalazło się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce w roku 2015.

W dniach 24-25 sierpnia 2015 odbyła się wizyta monitorująca przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego - Marty Kaczyńskiej. Podczas wizyty omówione zostały kwestie związane z systemem zarządzania projektem, sprawy finansowe i dotychczasowe rozliczenia, postępy techniczne w projekcie oraz odbył się wyjazd w teren, na miejsce realizacji poszczególnych działań. 

Czerwiec 2015

30 czerwca 2015 roku zakończono instalowanie w terenie 6 tablic informacyjno-edukacyjnych dotyczących realizacji projektu. Tablice zostały zamieszczone na drewnianych stelażach w pobliżu niektórych wybudowanych przepustów, przy dyrekcjach Suwalskiego Parku Narodowego i parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz przy siedzibie Stowarzyszenia.

Maj-czerwiec 2015

W dniach 30 maja - 4 czerwca, w ramach Działania F.2 Tworzenie sieci z innymi projektami, odbył się wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii, w którym wzięły udział trzy osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z przedstawicielamitablicch projektów unijnych, realizowanych z programu LIFE (LIFE06 NAT/SI/000069 oraz LIFE+11 NAT/IT/00094). Ponadto w wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele dwóch innych projektów LIFE - z Pienińskiego Parku Narodowego (LIFE12 NAT/PL/000034) i Wigierskiego Parku Narodowego (LIFE11 NAT/PL/00431). Było to doskonałą okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy realizacji projektów unijnych przez trzech polskich beneficjentów.

Maj 2015

23 maja Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", wspólnie z Wigierskim Parkiem Narodowym - realizującym projekt "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431 oraz Nadleśnictwem Głęboki Bród - współbeneficjentem projektu „Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej” LIFE11 NAT/PL/428 zorganizował Dzień Natura 2000, w postaci pikniku dla wszystkich zainteresowanych.

7 maja, w Zespole Szkół w Krasnopolu, odbyły się dwie prelekcje pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.", prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy II i III gimnazjum.

Kwiecień 2015

W dniach 23-24 kwietnia Telewizja Polska przygotowywała jeden z odcinków serii "Tańczący z Naturą", który poświęcony jest rezultatom projektu - ochronie czynnej płazów (we wrześniu nastąpi emisja tego odcinka na antenie ogólnopolskiej).

14 kwietnia, w Zespole Szkół w Płocicznie, odbyła się prelekcja pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci z terenu Suwalszczyzny. Prelekcja rozpoczęła się prezentacją związaną z poznaniem biologii i ekologii płazów. Uczestnicy rozpoznawali głosy płazów. Dzięki oglądaniu modeli płazów dzieci nauczyły się odróżniać samice płazów od samców. Zajęcia wzbogaciły również ciekawe zadania z kart pracy. Na zakończenie części teoretycznej, uczniowie wykonywali żabie origami. Zajęcia praktyczne wcale nie były łatwe.

Marzec 2015

31 marca, w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, odbyła się kolejna prelekcja pod tym samym tytułem. Wzięły w niej udział w sumie 24 osoby: 22 uczniów i 2 opiekunów. Podobnie jak w przypadku zajęć w Suwałkach, były one realizowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, oraz wielkoformatowej gry planszowej "Zagrajmy w zielone". W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z biologią płazów występujących w ich najbliższym otoczeniu. Poznali również wybrane gatunki płazów, zarówno ogoniastych jak i bezogonowych, występujące na obszarze północno-wschodniej Polski.

26 marca, w budynku Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, odbyła się prelekcja pt. "Ochrona Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". W tej 4-godzinnej prelekcji, prowadzonej przez Katarzynę Łukowską i Aleksandrę Mackiewicz, uczestniczyło 30 uczniów klas II gimnazjum. Uczniowie tej szkoły, w większości, mieszkają poza Suwałkami, w miejscowościach leżących na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Szkoła realizuje wiele inicjatyw z zakresu ekologii.

W dniach 10-12 marca odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000063, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Luty 2015

15 lutego zakończone zostało odtwarzanie 7 zbiorników wodnych, które wcześniej (przed zarośnięciem i wypłyceniem) służyły płazom jako miejsca rozrodu. Wszystkie stawy zlokalizowane są w Rosochatym Rogu, w granicach obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska". Każdy ze zbiorników ma powierzchnię nie mniejszą niż 350 m2, a prace restauracyjne polegały na pogłębieniu zbiorników do głębokości nie przekraczającej 2 m, odpowiednim wyprofilowanie brzegów i dna (po usunięciu krzewów zarastających zbiorniki oraz nadmiaru roślin zielnych i osadów), rozplantowanie osadów wokół zbiorników.

Grudzień 2014

29 grudnia oficjalnie zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 1898N (Budwiecie-Boczki) w miejscowości Boczki. Na odcinku drogi o długości 0,300 km wybudowano 5 tuneli o długość 9 m każdy, 10 portali, 14 m stoprynien i 560 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Tunele są rozmieszczone w poprzek drogi co 50 m. Wszystkie elementy konstrukcyjne przepustów są wykonane z polimerobetonu i dzięki temu charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i zginanie, odpornością chemiczną i nienasiąkliwością.
Tego samego dnia oficjalnie zakończona została również budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 655 (Suwałki-Rutka Tartak) w miejscowości Sidorówka. 

Listopad 2014

18 listopada, w Zespole Szkół w Kaletniku, odbyły się 2 prelekcje. W pierwszej prelekcji, pt. "Poznajemy płazy, ich biologię i uczymy się je chronić." uczestniczyli uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej wraz z opakunkami (w sumie 32 osoby).

Druga prelekcja, pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" przeznaczona była dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum, wraz z opiekunami (łącznie 33 osoby).

Obie, 3-godzinne prelekcje prowadziły Katarzyna Łukowska i Aleksandra Mackiewicz.

Październik 2014

4 października zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 678 Kleosin-Sokoły w miejscowości Baciuty. Na odcinku drogi o długości 0,840 km wybudowano 13 tuneli o długość 11 m każdy, 26 portali, 22 m stoprynien i 1680 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Tunele są rozmieszczone w poprzek drogi co 60 m. Wszystkie elementy konstrukcyjne przepustów są wykonane z polimerobetonu i dzięki temu charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i zginanie, odpornością chemiczną, brakiem zbrojenia oraz nienasiąkliwością (głębokość penetracji wody = 0 mm).

Wrzesień 2014

25 września w budynku Dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej odbyły się warsztaty poświęcone ochronie płazów.Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, na drogach i budowach, zasadami postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczania śmiertelności zwierząt oraz doskonalenie umiejętności w przeprowadzaniu ocen oddziaływania różnych inwestycji na środowisko (populacje płazów i siedliska, w których one występują). 

26 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyły się warsztaty poświęcone ochronie płazów. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, a zwłaszcza umiejętności wykorzystania wiedzy o płazach, ich znaczeniu i metodach ochrony w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, które będą kształtowały postawy przyjazne środowisku. 

29 września w Krzywem odbyły się warsztaty poświęcone ochronie płazów. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, na drogach i budowach, zasadami postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczania śmiertelności zwierząt oraz doskonalenie umiejętności w przeprowadzaniu ocen oddziaływania różnych inwestycji na środowisko (populacje płazów i siedliska, w których one występują).

Lipiec 2014

25 lipca, w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu, w bazie edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego, odbyły się trzecie zajęcia edukacyjne związane z realizacją projektu. W zajęciach pt. "Płazie ABC" uczestniczyło 31 dzieci z terenu Suwalszczyzny. Zajęcia polegały na wspólnym prowadzeniu obserwacji przyrodniczych płazów w czasie sezonu letniego, czyli w czasie migracji żaby trawnej, ropuchy szarej i żaby wodnej.

W dniu 6  lipca zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 1953N (Skajzgiry-Żytkiejmy) w miejscowości Skajzgiry I. Na odcinku drogi o długości 0,550 km (od km 2+516 do km 3+066) wybudowano 10 tuneli o długości 9 m każdy, 20 portali, stoprynien o łącznej długości 8 m i 1105 m barier naprowadzających po obu stronach drogi.

1 lipca Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" wzięło udział w Dniu Informacyjnym LIFE, zorganizowanym w Warszawie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu tym wzięło udział 210 uczestników, w tym wielu beneficjentów projektów programu LIFE.

Czerwiec 2014

26 czerwca, w Zespole Szkół w Starym Folwarku, odbyła się prelekcja pt. "Poznajemy płazy w najbliższym otoczeniu i uczymy się o nie dbać." W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas I i II szkoły podstawowej wraz z opiekunami (w sumie 33 osoby). Prelekcję prowadziły Katarzyna Łukowska i Aleksandra Mackiewicz.

Prelekcja była realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz wielkoformatowej gry planszowej "Zagrajmy w zielone".

Prelekcja miała na celu przygotowanie uczniów do przeprowadzania obserwacji przyrodniczych - obserwacji płazów w różnych środowiskach i w różnych okresach ich rozwoju. Dzieci poznały szczegóły budowy płazów, sposoby ich zachowania, uczyły się rozpoznawać i przyporządkowywać odgłosy poszczególnych gatunków płazów do zdjęć, które je przedstawiały.

Maj 2014

29 maja zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 1953N (Skajzgiry-Żytkiejmy) w miejscowości Skajzgiry II. Na odcinku drogi o długości 0,250 km (od km 3+330 do km 3+580) wybudowano 4 tunele o długość 9 m każdy, 8 portali i 500 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Tunele są rozmieszczone w poprzek drogi co 50 m.

18 maja, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, odbyła się prelekcja pod tytułem "Poznajemy płazy w najbliższym otoczeniu i uczymy się o nie dbać", w której uczestniczyli uczniowie klas II i III, wraz z opiekunami (w sumie 30 osób). Prelekcję prowadziły Katarzyna Łukowska i Aleksandra Mackiewicz.

Prelekcja była realizowana z wykorzystaniem prezentacj1 multimedialnej.

Marzec 2014

W dniach od 8 do 15 marca odbył się wyjazd studyjny do Hiszpanii. Wzięły w nim udział trzy osoby ze Stowarzyszenia - Anna Krzysztofiak, Dominika Rupp-Janecka i Tomasz Janecki, które odwiedziły miejsca realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków UE w ramach LIFE+.

W Kraju Basków, na terenie Parku Krajobrazowego IZKI, realizowany jest projekt „PRO-Izki – Ecosystem Management of Izki Quercus pyrenaika forest and habitats and species of community interest related to it”. 

Grudzień 2013

Rozpoczęły się prace związane z odtworzeniem czterech zbiorników wodnych, mające na celu stworzenie optymalnych warunków rozrodu dla wybranych gatunków płazów. Pierwszy staw zlokalizowany jest w Puszczy Rominckiej, w pobliżu miejscowości Żytkiejmy, trzy pozostałe natomiast na gruntach wsi Leszczewo, w granicach Wigierskiego Parku Narodowego.

Listopad 2013

5 listopada w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie inauguracyjne (Kick-off Meeting), rozpoczynające wdrażanie nowych projektów z edycji 2012. Po części ogólnej, w której przedstawiciele NFOŚiGW oraz KE LIFE+ omówili najważniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów, poszczególni beneficjenci z Czech, Węgier, Słowenii, Słowacji i Polski prezentowali w skrócie główne założenia swoich projektów. W imieniu Stowarzyszenia Człowiek i Przyroda prezentację przedstawiła Anna Krzysztofiak, koordynator projektu.

Wrzesień 2013

3 września 2013 roku w Brukseli, w siedzibie Komisji Europejskiej, została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063. Przyznane środki w kwocie 1 965 076 EUR pochodzą z Instrumentu Finansowego UE LIFE+ i są związane z naborem projektów w edycji 2012. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 3 930 152 EUR, w tym 50% ze środków unijnych LIFE+ i 45% z NFOŚiGW.

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

Sierpień 2013

14 sierpnia w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, zatytułowanego „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce”. NFOŚiGW dofinansował przedsięwzięcie w kwocie do 1 768 568 EUR.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym elementem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Budżet Funduszu jest tworzony głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat wynikających z Prawa energetycznego i ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych. Dzięki tym funduszom możliwe jest wykorzystanie środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska, m.in. z Instrumentu Finansowego LIFE+.