Kalendarium: sierpień 2015

Wróć do kalendarium

W ostatnich dniach sierpnia Stowarzyszenie, za realizację projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce", zostało nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015, a tym samym znalazło się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce w roku 2015. Nagroda ta przyznawana jest od trzech lat przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, a za stronę medialną odpowiadają redakcje: "Biznes Plus" w "Gazecie Wyborczej" i "Forum Przedsiębiorczości" w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Jednocześnie Stowarzyszenie zostało zaproszone do wzięcia czynnego udziału w III Polskim Kongresie Przedsiębiorczości (szczególnie w konferencji pt. "Ekologia i energia odnawialna"), który odbędzie się 5-6 listopada w Łodzi pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej, a także patronatem honorowym między innymi: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Izby Ekologii i Polskiego Centrum Akredytacji. Podczas Konferencji wygłoszony zostanie referat zatytułowany „Czynna ochrona płazów - skuteczne działania”, autorstwa Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak.

W dniach 24-25 sierpnia 2015 odbyła się wizyta monitorująca przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego - Marty Kaczyńskiej. Podczas wizyty omówione zostały kwestie związane z systemem zarządzania projektem, sprawy finansowe i dotychczasowe rozliczenia, postępy techniczne w projekcie oraz odbył się wyjazd w teren, na miejsce realizacji poszczególnych działań. Wyjazd w teren był okazją sprawdzenia funkcjonowania odtworzonych zbiorników wodnych. W tym roku obszar Polski północno-wschodniej został w szczególny sposób dotknięty suszą - drastycznie zmniejszył się poziom wody w rzekach i jeziorach, a niewielkie zbiorniki śródpolne oraz bezodpływowe zabagnienia terenu niemal całkowicie wyschły. We wszystkich odtworzonych w ramach projektu zbiornikach przez cały sezon utrzymuje się woda, co sprzyja pełnemu rozwojowi płazów.W dniach 24-25 sierpnia 2015 odbyła się wizyta monitorująca przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego - Marty Kaczyńskiej. Podczas wizyty omówione zostały kwestie związane z systemem zarządzania projektem, sprawy finansowe i dotychczasowe rozliczenia, postępy techniczne w projekcie oraz odbył się wyjazd w teren, na miejsce realizacji poszczególnych działań. Wyjazd w teren był okazją sprawdzenia funkcjonowania odtworzonych zbiorników wodnych. W tym roku obszar Polski północno-wschodniej został w szczególny sposób dotknięty suszą - drastycznie zmniejszył się poziom wody w rzekach i jeziorach, a niewielkie zbiorniki śródpolne oraz bezodpływowe zabagnienia terenu niemal całkowicie wyschły. We wszystkich odtworzonych w ramach projektu zbiornikach przez cały sezon utrzymuje się woda, co sprzyja pełnemu rozwojowi płazów.