Kalendarium: marzec – kwiecień 2016

Wróć do kalendarium

W dniach 28 marca – 3 kwietnia 2016 siedem osób reprezentujących Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, w tym dwoje przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Włoch. Podobnie jak w roku poprzednim, dołączyli do nas pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego - przedstawiciele projektu LIFE11 NAT/PL/431 - Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Odwiedziliśmy miejsca realizacji dwóch projektów: ARUPA - URGENT PROTECTION ACTIONS FOR AMPHIBIANS AND REPTILES IN THE MATERA GRAVINA (LIFE08 NAT/IT/000372) w okolicach Matery oraz FAUNA DI MONTENERO - URGENT PILOT ACTIONS FOR AMPHIBIANS, REPTILES AND CHIROPTERA OF MONTENERO (LIFE08 NAT/IT/000326) w Parku Narodowym Gargano.

Po bardzo sympatycznym przyjęciu przez dr Enrico De Capua w siedzibie Provincia di Matera i zaprezentowaniu podstawowych informacji o naszych projektach, udaliśmy się w teren by obejrzeć efekty działań ochronnych. Włosi chętnie dzielili się z nami swoimi doświadczeniami, okazało się, że mimo dzielącej nas odległości napotykamy podobne problemy przy zarządzaniu zasobami przyrody.

Podczas wizyty w miejscowości Monte Sant’Angelo, spotkalismy się w Gargano z przedstawicielami projektu realizowanego w Parku Narodowym Gargano.