Kalendarium

wróć do strony głównej projektu

Grudzień 2015

11 grudnia 2015 roku odbyły się drugie warsztaty dla użytkowników ogródków działkowych. Tym razem uczestnikami byli pracownicy służb ochrony przyrody z parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego.

Listopad 2015

28 listopada 2015 r., w budynku dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, w ramach projektu odbyły się warsztaty dla użytkowników ogródków działkowych. W warsztatach udział wzięło 20 osób reprezentujących:

  • Rodzinny Ogród Działkowy „Leśny”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwingów”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Oaza”.

Wrzesień 2015

W dniach 1-2 września 2015 roku w ramach projektu zorganizowana została konferencja pt. "Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania". Konferencja odbyła się w miejscowości Gawrych Ruda, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób reprezentujących m.in.: parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa, uczelnie wyższe, instytuty naukowe i organizacje pozarządowe.