Kalendarium: wrzesień 2015

Wróć do kalendarium

W dniach 1-2 września 2015 roku w ramach projektu zorganizowana została konferencja pt. "Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania". Konferencja odbyła się w miejscowości Gawrych Ruda, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób reprezentujących m.in.: parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa, uczelnie wyższe, instytuty naukowe i organizacje pozarządowe.

Konferencję otworzyli dr Lech Krzysztofiak - prezes Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" oraz dr inż. Jacek Łoziński - dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego. Dyrektor Parku w krótkim wystąpieniu przedstawił historię zaangażowania Wigierskiego Parku Narodowego w działalność związaną ze zwalczaniem inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

W trakcie pierwszej sesji referatowej, której przewodniczyła pani prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, wygłoszone zostały następujące referaty:

 • „Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania” autorstwa dr Lecha Krzysztofiaka
 • „Niecierpek gruczołowaty w Kampinoskim Parku Narodowym – od inwentaryzacji do strategii zwalczania” autorstwa dr Anny Bomanowskiej
 • „Czarna lista inwazyjnych roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego” autorstwa dr Artura Pliszko
 • „Zwalczanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” autorstwa mgr inż. Magdaleny Kochanowskiej

a po przerwie, w czasie której można było, m.in., zdobyć najnowsze wydawnictwa na temat inwazyjnych gatunków, swoje wystąpienia mieli kolejni goście:

 • „Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia w Ojcowskim Parku Narodowym” autorstwa dr Anny Sołtys-Lelek
 • „Sposoby niszczenia barszczy na przykładzie gminy Santok w woj. lubuskim. Możliwości, metody i techniki urządzenia PASTWA” autorstwa Jan Pastwy
 • „Zamień nawłocie na malwy przy płocie, czyli jak zaprosić ogrodników do walki z gatunkami inwazyjnymi” autorstwa mgr Justyny Rymon-Lipińskiej.

W sesji poobiedniej, której przewodniczył dr hab. Lucjan Rutkowski, wygłoszono następujące referaty:

 • „Obce i inwazyjne gatunki bruzdnic (Dinoflagfellata) w Wigierskim Parku Narodowym (stan badań: lato 2015 r.)” dr Paweł M. Owsianny
 • „Obce inwazyjne gatunki roślin w mieście Piła (północna Wielkopolska) – relacja z projektu edukacyjno-monitoringowego” dr Paweł M. Owsianny,
 • „Analiza dostępności nasion i sadzonek inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia na terenie województwa podlaskiego” mgr inż. Aleksandra Mackiewicz
 • „Wyniki inwentaryzacji inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia w dolinie Czarnej Hańczy od jej źródeł do Sobolewa” dr Anna Krzysztofiak,
 • „Obce gatunki roślin na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym” dr Lech Krzysztofiak.

Na koniec sesji referatowej dr Marian Szewczyk przedstawił dotychczasowe doświadczenia w usuwaniu barszczu Sosnowskiego w powiecie sanockim.

Po każdym bloku referatów uczestnicy dyskutowali poruszone w nich tematy, co pokazało, że problem inwazji obcych gatunków roślin dotyka nie tylko gospodarzy terenów chronionych, takich jak parki narodowe, czy krajobrazowe, ale także leśników i samorządowców. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji w zwalczaniu tych niechcianych gości była kontynuowana podczas krótkiej sesji posterowej.

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili łąkę nad Czarną Hańczą, na której Wigierski Park Narodowy od trzech lat skutecznie zwalcza niecierpka gruczołowatego oraz okolice Dowspudy, gdzie występuje silna populacja barszczu Sosnowskiego i niecierpka gruczołowatego. Konferencja była również okazją do zaprezentowania problematyki obcych gatunków roślin w lokalnych mediach - w Radiu Białystok oraz TVP Białystok.