Authorities

Zarząd:

Lech Krzysztofiak - Prezes

Agnieszka Zackiewicz - Wiceprezes

Jowita Leszczyńska - Skarbnik

Anna Krzysztofiak - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Jaromir Krajewski – Przewodniczący

Michał Moryc – Wiceprzewodniczący

Jarosław Rżany - Sekretarz