Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” jest organizacją pozarządową, której funkcjonowanie opiera się wyłącznie na pracy nieetatowych członków. Nasze działanie rozpoczęliśmy pod koniec 2001 roku, przyjmując za główny cel ochronę i promocję wartości przyrodniczych i kulturowych Polski północno-wschodniej. Fundusze na realizację projektów pochodzą z dotacji, darowizn oraz składek członkowskich.

Wigierski Park Nardowy