Płazy Polski – przewodnik terenowy

Płazy Polski - spis treści

Fotografie: Pascal Dubois (PD), Lech Krzysztofiak (LK), Marek Maciantowicz (MM), Aleksandra Mackiewicz (AM), Agnieszka i Damian Nowak (ADN), Grzegorz Okołów (GO), Maciej Romański (MR), Pierre-Yves Vaucher (PYV), Gracjan Ziółek (GZ)

Rysunki: Anna Krzysztofiak

Głosy płazów: Tomasz Ogrodowczyk

Przewodnik wydano w ramach projektu „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie