Klucz do oznaczania płazów (postacie dorosłe)

Wróć do spisu treści

1 Ogona brak lub szczątkowy może występować u form świeżo przeobrażonych (rys. 1a) ... 6

1* Ogon dobrze wykształcony (rys. 1b) ... 2

2 Grzbiet czarny z pomarańczowożółtymi plamami; ogon w przekroju okrągły; dobrze widoczne parotydy (rys. 2)
salamandra plamista Salamandra salamandra

2* Na grzbiecie brak pomarańczowych plam; ogon w przekroju bocznie spłaszczony; parotydy niewidoczne ... 3

3 Brzuch pomarańczowożółty bez czarnych plam ... 4

3* Brzuch pomarańczowożółty z czarnymi plamami ... 5

4 Powierzchnia głowy bez bruzd; grzbiet jak na rys. 3a
traszka górska Ichthyosaura alpestris

4* Powierzchnia głowy z 3 podłużnymi bruzdami;
grzbiet jak na rys. 3b
traszka karpacka Lissotriton montadoni

5 Głowa z podłużnymi, ciemnymi pasami; skóra gładka
traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris

5* Głowa bez ciemnych pasów; skóra chropowata
traszka grzebieniasta Triturus cristatus

6 Palce wszystkich kończyn z poduszeczkowatymi
przylgami na końcach (rys. 4a)
rzekotka drzewna Hyla arborea

6* Palce bez przylg (rys. 4b, c) ... 7

7 Źrenica owalna lub pionowa (rys. 5a, b) ... 9

7* Źrenica trójkątna lub sercowata (rys. 5c) ... 8

22a
22b

8 Brzuch czarny z czerwonopomarańczowymi plamami; brodawki grzbietowe gładkie; górna powierzchnia końców palców ciemna
kumak nizinny Bombina bombina

8* Brzuch czarny z żółtymi plamami; brodawki grzbietowe szorstkie; górna powierzchnia końców palców jasna
kumak górski Bombina variegata

9 Źrenica pionowa (rys. 5b)
grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus

9* Źrenica eliptyczna lub okrągła (rys. 5a) ... 10

10 Grzbiet gładki, bez wyraźnych brodawek; brak parotydów (rys. 6b) ... 13

10* Grzbiet szorstki, z wystającymi brodawkami;
parotydy dobrze widoczne (rys. 6a) ... 11

11 Tęczówka brązowa; ubarwienie grzbietu jednolite
ropucha szara Bufo bufo

11* Tęczówka złoto cętkowana ... 12

12 Na grzbiecie ciągła jasna linia (rys. 7)
ropucha paskówka Epidalea calamita

12* Na grzbiecie brak jasnej linii (rys. 8)
ropucha zielona Bufotes viridis

13 Na grzbiecie przeważa kolor zielony; wokół oczu brak czarnej „maski” ... 14

13* Na grzbiecie przeważa kolor brązowy lub żółtawy; „maska” widoczna (rys. 12a, b) ... 16

14 Wewnętrzny modzel piętowy 3–4 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi, podudzie dłuższe
od uda (rys. 9c)
żaba śmieszka Pelophylax ridibundus

14* Wewnętrzny modzel piętowy 1,5–3 razy krótszy od pierwszego palca palca tylnej nogi, podudzie krótsze
od uda lub równe ... 15

15 Wewnętrzny modzel piętowy półksiężycowaty, wysoki, symetryczny, 1,5–2 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi (rys. 9a); podudzie krótsze od uda
żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae

15* Wewnętrzny modzel piętowy niski, asymetryczny,
2–3 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi (rys. 9b); podudzie równe długości uda
żaba wodna Pelophylax kl. esculentus

16 Tylne nogi wyciągnięte w przód sięgają piętą daleko poza koniec pyska (rys. 10c); błona bębenkowa tak duża, jak oko
żaba zwinka Rana dalmatina

16* Tylne nogi wyciągnięte w przód sięgają piętą najwyżej do końca pyska (rys. 10a, b); błona bębenkowa mniejsza niż oko ... 17

17 Wewnętrzny modzel piętowy 1,5 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi (rys. 11a); pysk
ostro zakończony (rys. 12b); brzuch najczęściej bez plam
żaba moczarowa Rana arvalis

17* Wewnętrzny modzel piętowy 2,5 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi (rys. 11b); pysk tępo zakończony (rys. 12a);brzuch najczęściej plamisty
żaba trawna Rana temporaria

22c