Inwazyjne gatunki roślin

wróć do strony głównej projektu
nfos_bn

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wybrane piśmiennictwo krajowe:

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (cz.1)

 (12,6 MB)

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (cz.2 - załączniki)

 (1,08 MB)

Stan badań nad obcymi gatunkami drzew w polskich lasach

 (501 kB)

Baza danych o gatunkach obcych w Polsce (IOP Kraków)

Obcy w natarciu – mechanizmy i ekologiczne skutki inwazji

 (96 kB)

Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski

 (5,46 MB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260)

 (32 kB)

Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych i krajobrazowych

 (2,11 MB)

Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym

 (2,93 MB)

Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków obcych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie

 (17,4 MB)

Ekspansja obcych gatunków roślin w dolinach rzecznych zagrożeniem dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi

Obce gatunki drzew w polskich lasach gospodarczych

(2,1 MB)