Kalendarium: wrzesień 2014

Wróć do kalendarium

25 września w budynku Dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej odbyły się warsztaty poświęcone ochronie płazów. W warsztatach udział wzięło 20 osób, w tym m.in. przedstawiciele parków krajobrazowych i narodowych, Lasów Państwowych, Urzędu Gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i organizacji pozarządowych. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, na drogach i budowach, zasadami postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczania śmiertelności zwierząt oraz doskonalenie umiejętności w przeprowadzaniu ocen oddziaływania różnych inwestycji na środowisko (populacje płazów i siedliska, w których one występują). Warsztaty prowadziło dwóch herpetologów - dr Mariusz Rybacki oraz dr inż. Marek Maciantowicz.

26 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyły się warsztaty poświęcone ochronie płazów. W warsztatach udział wzięło 20 nauczycieli z lokalnych szkół. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, a zwłaszcza umiejętności wykorzystania wiedzy o płazach, ich znaczeniu i metodach ochrony w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, które będą kształtowały postawy przyjazne środowisku. Warsztaty prowadziło dwóch herpetologów - dr Mariusz Rybacki oraz dr inż. Marek Maciantowicz.

29 września w Krzywem odbyły się warsztaty poświęcone ochronie płazów. W warsztatach udział wzięło 20 osób, w tym m.in. przedstawiciele firm zajmujących się budownictwem drogowym i czynną ochroną środowiska przyrodniczego. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w ochronie drobnych zwierząt, w tym płazów, na drogach i budowach, zasadami postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczania śmiertelności zwierząt oraz doskonalenie umiejętności w przeprowadzaniu ocen oddziaływania różnych inwestycji na środowisko (populacje płazów i siedliska, w których one występują). Warsztaty prowadziło dwóch herpetologów - dr Mariusz Rybacki oraz dr inż. Marek Maciantowicz.