Kalendarium: maj 2014

Wróć do kalendarium

29 maja zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 1953N (Skajzgiry-Żytkiejmy) w miejscowości Skajzgiry II. Na odcinku drogi o długości 0,250 km (od km 3+330 do km 3+580) wybudowano 4 tunele o długość 9 m każdy, 8 portali i 500 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Tunele są rozmieszczone w poprzek drogi co 50 m. Wszystkie elementy konstrukcyjne przepustów są wykonane z polimerobetonu i dzięki temu charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i zginanie, odpornością chemiczną, brakiem zbrojenia oraz nienasiąkliwością (głębokość penetracji wody = 0 mm).

18 maja, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, odbyła się prelekcja pod tytułem "Poznajemy płazy w najbliższym otoczeniu i uczymy się o nie dbać", w której uczestniczyli uczniowie klas II i III, wraz z opiekunami (w sumie 30 osób). Prelekcję prowadziły Katarzyna Łukowska i Aleksandra Mackiewicz.

Prelekcja była realizowana z wykorzystaniem prezentacj1 multimedialnej.

W trakcie zajęć uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej mieli okazję zapoznać się z biologią płazów występujących w ich najbliższym otoczeniu na podstawie tekstu o Rzekotce Matyldzie. Dzieci poznały również wybrane gatunki płazów, zarówno ogoniastych jak i bezogonowych, które były sąsiadami rzekotki. Dzięki nadawaniu płazom imion, stały się one bliższe uczniom i ci bardziej się z nimi oswoili.

Maj był jednocześnie dobrym okresem do bezpośredniej obserwacji płazów. Uczniowie mieli okazję obserwować migrację płazów do zbiorników, w których miały złożyć skrzek. Dzięki modelom płazów możliwa była lepsza obserwacja cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków. Pomogły one również w zwróceniu uwagi na podstawowe różnice pomiędzy gatunkami. Była to przede wszystkim ich wielkość.

Gry i zabawy, które towarzyszyły zajęciom pozwoliły na uatrakcyjnienie zajęć. Zorganizowane zostały również quizy, w których uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę. Quiz dźwiękowy był dość trudny, ale dzieci nie miały problemu z rozpoznaniem tych gatunków, które bezpośrednio zaobserwowały w najbliższym otoczeniu. Potwierdza to teorię, że w przypadku najmłodszych miłośników przyrody obraz, bezpośrednie spostrzeganie - kontakt z przyrodą, powinny być wzmacniane odgłosami przyrody.

Każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych, a zwycięzcy konkursów drobne upominki o tematyce „płaziej”.

Po zakończeniu zajęć uczniowie zadeklarowali chęć włączenia się w działania związane z bezpośrednią ochroną płazów w najbliższej okolicy.