Kalendarium: kwiecień-maj 2016

Wróć do kalendarium

W dniach 23-28 maja 2016 r. cztery osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Niemiec i Danii oraz okolic Zielonej Góry, gdzie zapoznały się z rezultatami realizacji trzech projektów: LIFE05NAT/LT/000094, LIFE05NAT/D/00152 i LIFE04NAT/DE/000028. Projekty te dotyczyły ochrony herpetofauny, w tym głównie żółwia błotnego i kumaka nizinnego na terenie Polski, Niemiec i Danii. W Niemczech odwiedziliśmy Naturschutzstation (Rhinluch Landesumweitamt Brandenburg), gdzie dr Norbert Schneeweis zaprezentował nam ciekawe metody ochrony populacji żółwia błotnego i jaszczurki zielonej. Okazuje się, że w ostatnich czasach jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla populacji żółwia błotnego stanowi szop pracz – inwazyjny gatunek obcy. Stosowane na terenie Niemiec i Danii metody czynnej ochrony kumaka, a zwłaszcza budowanie miejsc hibernacji tego płaza, zainspirowały nas do przygotowania nowego projektu LIFE, we współpracy z partnerami z Danii i Niemiec.

W dniach 24 kwietnia–1 maja 2016 roku cztery osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” odwiedziły okolice Prato, gdzie realizowano projekt: LIFE07NAT/IT/000433 „Water SCI” dotyczący ochrony bioróżnorodności, poświęcony m.in. ochronie traszki Triturus carnifex.

Dzięki uprzejmości Leonardo i Jego przyjaciół, spędziliśmy sympatyczne i pełne merytorycznych treści dni w scenerii wspaniałej włoskiej przyrody. W trakcie licznych dyskusji okazało się, że nie zawsze tak samo postrzegamy problemy, jak choćby w sprawie obecności w środowisku inwazyjnego gatunku – trzciny laskowej Arundo donax.

Wysoko w górach, niedaleko miejscowości Cantagalo, mieliśmy okazję oglądać rezultaty działań w ramach innego projektu, poświęconego ochronie siedlisk zagrożonych gatunków płazów. Dzięki ogromnej pomocy ze strony dwóch przemiłych wolontariuszy, mogliśmy zobaczyć z bliska tak egzotyczne dla nas płazy, jak Speleomantes italicus, Salamandrina terdigitata, Rana italica i Bombina pachypus. Wszystkie cztery są endemitami.