Kalendarium: kwiecień 2015

Wróć do kalendarium

W dniach 23-24 kwietnia Telewizja Polska przygotowywała jeden z odcinków serii "Tańczący z Naturą", który poświęcony jest rezultatom projektu - ochronie czynnej płazów (we wrześniu nastąpi emisja tego odcinka na antenie ogólnopolskiej).W dniach 23-24 kwietnia Telewizja Polska przygotowywała jeden z odcinków serii "Tańczący z Naturą", który poświęcony jest rezultatom projektu - ochronie czynnej płazów (we wrześniu nastąpi emisja tego odcinka na antenie ogólnopolskiej).

14 kwietnia, w Zespole Szkół w Płocicznie, odbyła się prelekcja pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci z terenu Suwalszczyzny.

Prelekcja rozpoczęła się prezentacją związaną z poznaniem biologii i ekologii płazów. Uczestnicy rozpoznawali głosy płazów. Dzięki oglądaniu modeli płazów dzieci nauczyły się odróżniać samice płazów od samców. Zajęcia wzbogaciły również ciekawe zadania z kart pracy. Na zakończenie części teoretycznej, uczniowie wykonywali żabie origami. Zajęcia praktyczne wcale nie były łatwe.

W ramach praktycznej nauki, na zakończenie zajęć, cała grupa wybrała się aby dokonać bezpośrednich obserwacji w miejsce, gdzie zostały wcześniej ustawione płotki zabezpieczające drogę migracji płazów z miejsca zimowania na miejsce rozrodu, do niewielkiego zbiornika wodnego na obrzeżach miejscowości. W trakcie obserwacji zostały rozpoznane ropuchy szare i żaby trawne. Uczniowie, pracując z kartami obserwacji, uzupełnili zapisy, przenieśli płazy z jednej strony na drugą i zabezpieczyli płotki.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali zakładki, przewodniki z nagranymi głosami płazów, koszulki oraz kubeczki z logo projektu.