Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających

konferencja
Konferencja „Organizmy inwazyjne w Europie Środkowej – najeźdźcy w świecie roślin i zwierząt”
28 czerwca 2018
tatry
Przewodnik ekoturysty – jak C&A wspiera ochronę przyrody podczas uprawiania turystyki wędrówkowej, górskiej i rowerowej
15 sierpnia 2018
bee flower

Owady zapylające umożliwiają niezakłóconą reprodukcję większości gatunków roślin tworzących ziemskie ekosystemy.

Niestety, z powodu postępującej degradacji środowiska (fragmentację siedlisk, nadmierne użycie pestycydów, patogeny, zmianę klimatyczną) stan populacji zapylaczy może ulec znacznemu pogorszeniu, a brak długofalowego monitoringu polskiej entomofauny uniemożliwia precyzyjne określenie strat w populacjach owadów zapylających na terenie Polski.

Dlaczego to takie ważne?

Ponieważ sam proces zapylania kwiatów jest niezmiernie ważny, a utrata zapylaczy negatywnie wpływa na nasze bezpieczeństwo żywnościowe, a co więcej, w krótkim czasie może zachwiać stabilnością naszych ekosystemów. Dlatego właśnie powstała idea stworzenia Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, czyli długofalowy plan działania na rzecz tych właśnie owadów.

Co ma z tym wspólnego Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”?

Otóż, mamy ogromną przyjemność poinformować, że Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Związek Pszczelarzy Polanka, Rada Naukowa Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających oraz Fundacja Greenpeace, zaprosiły nasze Stowarzyszenie do współpracy i dołączenia do grona instytucji wspierających powstanie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających.

Zostaliśmy poproszeni o poparcie, ze względu na nasze działania na rzecz pszczół i owadów oraz współpracę przy tworzeniu Wielkiego Spisu Zapylaczy.

 

Więcej informacji o pracach na Strategią znajdziewcie na https://adoptujpszczole.pl/strategia.

 

 

Zdjęcie: unsplash.com