Inwestuj w siebie i ochronę środowiska z WFOŚiGW

Poznajcie ropuchy Wenezueli
7 sierpnia 2017
pszczoła na słoneczniku
Konferencja „Pszczoła w mieście” i 2 edycja konkursu „Bliżej pszczół”
1 lutego 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Inwestuj w siebie i ochronę środowiska.
Mamy 25 lat doświadczenia na finansowym rynku ochrony środowiska.

 

Jeżeli potrzebujesz:

 • oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, suszarni na osady ściekowe, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, rekultywacji jeziora, planu ochrony wód itp.,
 • usunąć odpady niebezpieczne, w tym zawierające azbest, chcesz zrealizować projekt zgodnyz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, wykorzystać odpady do celów energetycznych, zrekultywować teren,
 • poprawić efektywność energetyczną swojego budynku poprzez: montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, wymianę pieca grzewczego, czy też montaż instalacji wykorzystującej  odnawialne źródła energii.

 

Oferujemy:

 • pożyczkę na dogodnych warunkach, bez ukrytych kosztów,
 • preferencyjne i stałe oprocentowanie do *2 %*w skali roku,
 • pomoc merytoryczną specjalistów,
 • ewentualną możliwość umorzenia części pożyczki.

 

Wszystkie informacje dotyczące możliwości sfinansowania Twojej inwestycji otrzymasz w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Punkt informacyjny:

ul. św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

tel. 89 522 02 27

www.wfosigw.olsztyn.pl

info@wfosigw.olsztyn.pl

 

Pożyczka z funduszu, czyli szybko, tanio i skutecznie – PDF

 

 

   Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty 
      w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny