Sponsors

Brytyjski Fundusz Know-How
British Know-How Fund for Poland

visit www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Białystok

visit www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Olsztyn

visit www

Program Małych Dotacji GEF/SGP
Program Małych Dotacji GEF/SGP
Fundacja Fundusz Współpracy
Cooperation Fund Foundation
Urząd Miejski w Suwałkach
The City Hall in Suwalki
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
Association "Euroregion Niemen"
Fundacja Grupy TP (obecnie Fundacja Orange)
The Orange Foundation in Poland

visit www

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja

visit www

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
NGO Fund

visit www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
National Fund for Environmental Protection and Water Management

visit www

EEA_grants_news
EEA and Norway Grants Fund