Projekty

Projekty realizowane

life130
Active protection of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe

Projekt zakłada, m.in., przygotowanie miejsc pod działania ochronne, budowę progu piętrzącego w Nowych Sadach oraz trzech systemów dolnych przejść dla drobnych zwierząt kręgowych, rewitalizację oczek wodnych, budowę zimowisk dla płazów, a także ochronę siedlisk lęgowych żółwia błotnego.

Projekty w trakcie realizacji działań After-LIFE

life130
Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

Celem strategicznym projektu jest ochrona populacji płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.

Projekty zakończone

Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocza Środkowego”
Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocza Środkowego”

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” realizuje projekt mający na celu ograniczenie występowania roślin obcego pochodzenia na wybranych obszarach Natura 2000. Umowę o dofinansowanie ze środków V Priorytetu POIiŚ podpisano 27 lutego 2014 r., w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.

EEA_grants_news
Niecierpek gruczołowaty – inwazyjny gatunek obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania

Głównym celem projektu jest rozpoznanie miejsc występowania niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia, dróg jego rozprzestrzeniania się oraz najskuteczniejszych metod ograniczania jego populacji.