Home Stowarzyszenie Projekty Wydawnictwa Aktualności Sponsorzy Galeria Linki Kontakt
Aktualne projekty
Projekty zakończone

Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce
 


Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach
Natura 2000
"Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy"
i "Roztocze Środkowe"
 


Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania

Projekty

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

      

   

 Ochrona Jeziora Wigry, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000

 Grzyby, śluzowce i mszaki Wigierskiego Parku Narodowego - ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej

 Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt przed ekspansją obcych gatunków w Wigierskim Parku Narodowym

 Puszcza Romincka – inwentaryzacja najcenniejszych obiektów przyrodniczych i ich znaczenie w edukacji przyrodniczej

 Aktywizacja społeczności lokalnej Starego Folwarku w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

 Budowa płyt obornikowych dla ochrony najcenniejszych wód w parkach krajobrazowych północno-wschodniej Polski

 Czynna ochrona wybranych elementów przyrodniczych obszarów chronionych północnej Suwalszczyzny

 Ochrona porostów na obszarze Euroregionu Niemen

 Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych północno-wschodniej Polski

 Ochrona płazów w okresie ich migracji - budowa przepustów na drodze Sidory - Smolniki w Suwalskim Parku Krajobrazowym

 Ochrona mrówek w ekosystemach leśnych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

 Organizacja konkursu pn. Znajdź Najcenniejsze Obiekty Przyrodnicze Suwałk

  

  

  

  

   
 

© 2013-2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster