Monitoring płazów

Wróć do strony głównej projektu

Niniejsza platforma informatyczno-bazodanowa powstała w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". Umożliwia ona gromadzenie oraz opracowywanie informacji o płazach występujących przy drogach na terenie całej Polski, głównie na potrzeby określenia miejsc, w których szlaki migracji tych zwierząt krzyżują się ze szlakami komunikacyjnymi. Zasady korzystania z platformy określa Regulamin, z którym można zapoznać się po wejściu do bazy.