Kalendarium: wrzesień 2015

Wróć do kalendarium

Z dniem 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika finansowego projektu - ze względu na zmianę miejsca zamieszkania Dominika Rupp-Janecka - dotychczasowy Kierownik finansowy, złożyła rezygnację z tej funkcji i za porozumieniem stron rozwiązała umowę o pracę. W wyniku ogłoszonego konkursu na to stanowisko wybrana została nowa osoba - Jowita Karmiłowicz.