Kalendarium: marzec 2014

Wróć do kalendarium

W dniach od 8 do 15 marca odbył się wyjazd studyjny do Hiszpanii. Wzięły w nim udział trzy osoby ze Stowarzyszenia - Anna Krzysztofiak, Dominika Rupp-Janecka i Tomasz Janecki, które odwiedziły miejsca realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków UE w ramach LIFE+.

W Kraju Basków, na terenie Parku Krajobrazowego IZKI, realizowany jest projekt „PRO-Izki – Ecosystem Management of Izki Quercus pyrenaika forest and habitats and species of community interest related to it”. Położony na wyżynie otoczonej przez góry park kojarzy się przede wszystkim z dębem pirenejskim Quercus pyrenajka. W lasach parku spotykamy wiele rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, jak np. nocek Bechsteina Myotis bechsteinii czy żaba zwinka Rana dalmatina. Szczególnie interesujące było dla nas spotkanie z gatunkami płazów, które w Polsce nie występują: pętówka babienicaAlytes obstericans, rzekotka śródziemnomorska Hyla meridonalis, traszka helwecka Lissotriton helveticus i traszka marmurkowa Triturus marmuratus.

Zostaliśmy niezwykle mile przyjęci przez ekipę realizującą projekt, która poświęciła nam sporo czasu na zaprezentowanie projektu i największych atrakcji parku Izki. W projekcie testowano różne sposoby zarządzania lasami dębowymi na wyznaczonych poletkach o łącznej powierzchni 210 ha. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie siły kiełkowania nasion i wzmocnienie pni dębów pirenejskich, przez co będą mogły stawiać większy opór kwasolubnym bukom. Ochronę lokalnych populacji płazów nasi gospodarze realizują przede wszystkim poprzez odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych, niezbędnych płazom do rozrodu i rozwoju form larwalnych. Duże wrażenie zrobiły na nas kwitnące właśnie ciemierniki (dwa gatunki) i przelatujące masowo nad naszymi głowami ścierwniki.

Z krajny Basków przenieśliśmy się do Katalonii, gdzie jeszcze do niedawna realizowany był projekt „PROYECTO ESTANY – Improvement of the Natura 2000 habitats and species found In Banyoles: a demonstration project.” Działania, które zakończyły się w grudniu 2013 r., polegały głównie na ustabilizowaniu populacji gatunków i siedlisk na terenie Natura 2000 „Estany de Banyoles”. Działaniami ochronnymi objęto przede wszystkim żółwia błotnego Emys orbicularis, żółwia hiszpańskiego Mauremys leprosa, rybę brzankę Barbus meridionalis i małża skójkę Unio elongatulus. Zainteresowały nas informacje o sposobach walki z inwazyjnymi gatunkami roślin, takimi, jak np. trzcina laskowa Arundo donax - gigantyczna trawa dorastająca ponad 5 m wysokości czy wiciokrzew japoński Lonicera japonica, którego przyrosty roczne wynoszą 1-2 m (dorasta do 5 metrów). Również i tutaj spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem i dowiedzieliśmy się o wielu interesujących działaniach ochronnych.

W sumie udało się nam zrealizować postawione przed wyjazdem cele, do których należało m.in. zapoznanie się z działaniami czynnej ochrony płazów oraz siedlisk podmokłych. Cennym elementem wyjazdu było nawiązanie kontaktów ze specjalistami zajmującymi się podobną do naszej problematyką, wymiana informacji zarówno na temat stosowanych metod ochrony przyrody, jak i zarządzania projektami oraz wspólne plany związane z naszymi przyszłorocznymi działaniami - uzyskaliśmy od kilku osób z Hiszpanii obietnice wzięcia udziału w konferencji, którą planujemy zorganizować w przyszłym roku.