Kalendarium: listopad 2014

Wróć do kalendarium

18 listopada, w Zespole Szkół w Kaletniku, odbyły się 2 prelekcje. W pierwszej prelekcji, pt. "Poznajemy płazy, ich biologię i uczymy się je chronić." uczestniczyli uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej wraz z opakunkami (w sumie 32 osoby).

Druga prelekcja, pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" przeznaczona była dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum, wraz z opiekunami (łącznie 33 osoby).

Obie, 3-godzinne prelekcje prowadziły Katarzyna Łukowska i Aleksandra Mackiewicz.

Prelekcja dla młodszych uczniów, z 1 grupy, była realizowana w oparciu o prezentację multimedialną. Rozpoczęła się prezentacją multimedialną, która przedstawiała płazy jako grupę zwierząt mających określone cechy gatunkowe. Uczniowie poznawali biologię płazów oraz cykl rozwojowy tej gromady zwierząt.

Na podstawie modeli, zdjęć i rysunków dzieci uczyły się rozróżniać poszczególne gatunki. Uczniowie poznali cechy charakterystyczne kumaka nizinnego i traszki zwyczajnej, jako przykłady płazów bezogonowych i ogoniastych. Uzupełniali nazwy gatunkowe oraz odszukiwali i przyklejali zdjęcia odpowiednich gatunków. Pracując w grupach, uczestnicy prelekcji wymyślali sposoby ochrony płazów. Na zakończenie, podczas burzy mózgów, na tablicy zostały spisane sposoby ochrony tych gatunków, które były również działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu.

Na koniec zajęć, na dzieci czekała niespodzianka. Quiz sprawdzający wiedzę młodych ekologów cieszył się dużym zainteresowaniem, a za aktywność w czasie zajęć dzieci otrzymały koszulki, kubki, przewodniki oraz zakładki.

Grupa starsza, która uczestniczyła w drugiej prelekcji, będzie grupą w przyszłości prowadzącą monitoring przyrodniczy. Spotkanie to pozwoliło na wstępną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów w temacie ochrony płazów.

Podobnie jak poprzednia, ta prelekcja również była prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia pojęcia 'różnorodność biologiczna'. Dokładnie przedstawiona zostały biologia i ekologia płazów. W celu ugruntowania wiedzy o płazach, porównywano je z gromadą gadów. Omówiono cykle rozwojowe płazów ogoniastych i bezogonowych. Przypomniano podział systematyczny i zwrócono szczególną uwagę na zmiany w nazewnictwie płazów. Wskazano na różnice w budowie zewnętrznej poszczególnych gatunków, rozpoznawano gatunki na podstawie odgłosów i na podstawie wyglądu skrzeku. Dużo miejsca poświęcono potrzebie ochrony płazów. Zwrócono uwagę na udział płazów w łańcuchu pokarmowym.

Bardzo ciekawym elementem zajęć były zadania matematyczne związane z obliczaniem ilości płazów. Wypełniając karty zadań uczniowie podsumowali wiedzę zdobytą na zajęciach. Za rozwiązanie krzyżówki i rebusów otrzymali nagrody w postaci koszulek, kubeczków, zakładek i przewodników.