Kalendarium: listopad 2013

Wróć do kalendarium

5 listopada w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie inauguracyjne (Kick-off Meeting), rozpoczynające wdrażanie nowych projektów z edycji 2012. Po części ogólnej, w której przedstawiciele NFOŚiGW oraz KE LIFE+ omówili najważniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów, poszczególni beneficjenci z Czech, Węgier, Słowenii, Słowacji i Polski prezentowali w skrócie główne założenia swoich projektów. W imieniu Stowarzyszenia Człowiek i Przyroda prezentację przedstawiła Anna Krzysztofiak, koordynator projektu.