Kalendarium: lipiec 2014

Wróć do kalendarium

25 lipca, w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu, w bazie edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego, odbyły się trzecie zajęcia edukacyjne związane z realizacją projektu. W zajęciach pt. "Płazie ABC" uczestniczyło 31 dzieci z terenu Suwalszczyzny.

Zajęcia polegały na wspólnym prowadzeniu obserwacji przyrodniczych płazów w czasie sezonu letniego, czyli w czasie migracji żaby trawnej, ropuchy szarej i żaby wodnej. Uczestnicy mieli okazję porównać młode osobniki z poprzedniego sezonu, tegoroczne młode osobniki płazów oraz dorosłe płazy wymienionych gatunków. W czasie zajęć wykorzystywane były również modele płazów. Młodzi herpetolodzy uczyli się rozróżniania głosów godowych płazów, wypełniali karty pracy oraz poznawali cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków.

Na zakończenie, grupa została podzielona na 6 drużyn i wszyscy zagrali w grę planszową "Zagrajmy w zielone". Na trasie, drużyny czekało wiele ciekawych zadań plastycznych, sprawnościowych i sprawdzających wiedzę. Zwycięska drużyna otrzymała koszulki i kubeczki z logo projektu.

W dniu 6 lipca zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 1953N (Skajzgiry-Żytkiejmy) w miejscowości Skajzgiry I. Na odcinku drogi o długości 0,550 km (od km 2+516 do km 3+066) wybudowano 10 tuneli o długości 9 m każdy, 20 portali, stoprynien o łącznej długości 8 m i 1105 m barier naprowadzających po obu stronach drogi. Tunele są rozmieszczone w poprzek drogi co 50 m. Wszystkie elementy konstrukcyjne przepustów są wykonane z polimerobetonu i dzięki temu charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i zginanie, odpornością chemiczną, brakiem zbrojenia oraz nienasiąkliwością (głębokość penetracji wody = 0 mm).

1 lipca Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" wzięło udział w Dniu Informacyjnym LIFE, zorganizowanym w Warszawie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu tym wzięło udział 210 uczestników, w tym wielu beneficjentów projektów programu LIFE. Była to zatem okazja do zaprezentowania dotychczasowego dorobku projektu i nawiązania nowych kontaktów z innymi beneficjentami. Stoisko naszego projektu cieszyło się dużym zainteresowaniem, a wydany w ramach projektu przewodnik do rozpoznawania płazów Polski (z głosami płazów) miał olbrzymie wzięcie.