Kalendarium: grudzień 2013

Wróć do kalendarium

Rozpoczęły się prace związane z odtworzeniem czterech zbiorników wodnych, mające na celu stworzenie optymalnych warunków rozrodu dla wybranych gatunków płazów. Pierwszy staw zlokalizowany jest w Puszczy Rominckiej, w pobliżu miejscowości Żytkiejmy, trzy pozostałe natomiast na gruntach wsi Leszczewo, w granicach Wigierskiego Parku Narodowego.