Kalendarium: czerwiec 2016

Wróć do kalendarium

W dniach 1–3 czerwca 2016 roku, w Gawrych Rudzie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, odbyła się konferencja pod tytułem „Płazy – znaczenie, zagrożenia i ochrona”, która podsumowywała wyniki realizacji projektu Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL000063. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele parków narodowych, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i uczelni wyższych. W sumie w konferencji wzięło udział ponad 70 osób.

Konferencję otworzyli Prezes Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” – Lech Krzysztofiak oraz Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego – Jacek Łoziński. W pierwszym dniu odbyła się jedna sesja referatowa, której przewodniczył dr Lech Krzysztofiak. Podczas sesji wygłoszonych zostało 5 referatów. Drugiego dnia odbyły się dwie sesje referatowe, którym przewodniczył dr Mariusz Rybacki, sesja posterowa oraz panel dyskusyjny. W trakcie obu sesji referatowych wygłoszonych zostało 10 referatów, a podczas sesji posterowej zaprezentowano 8 posterów. Trzeciego dnia, przed południem, odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wybudowanymi w trakcie projektu przepustami dla płazów oraz odtworzonymi zbiornikami wodnymi, które stanowią miejsca rozrodu płazów. W godzinach popołudniowych odbył się panel dyskusyjny oraz uczestnicy mogli obejrzeć film „Przyjaciele żab”, nakręcony w ramach cyklu „Tańczący z naturą”. Film prezentował wyniki realizacji dwóch projektów dotyczących ochrony płazów, finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej LIFE.

Szczegółowy program konferencji:

1 czerwca (środa)

16:00 – 16:20

Otwarcie Konferencji

16:20 – 16:40

Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.
Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak.

16:40 – 17:00

Czynna ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym.
Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak

17:00 – 17:20

Czynna ochrona płazów w Gorczańskim Parku Narodowym – efekty, problemy.
Zbigniew Żurek

17:40 – 18:00

Czynna ochrona płazów w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.
Karolina Lubińska

18:00 – 18:20

Czynna ochrona płazów w Pienińskim Parku Narodowym.
Mariusz Rybacki, Bogusław Kozik

18:20 – 18:40

Dyskusja

2 czerwca (czwartek)

9:00 – 9:20

Ochrona i renaturyzacja siedlisk wilgotnych w ramach projektu LIFE+ „Kampinoskie bagna”.
Michał Miazga

9:20 – 9:40

Wyniki próby reintrodukcji rzekotki drzewnej w SPK.
Paweł Siwak, Michał Miazga

9:40 – 10:00

Zmiany liczebności płazów na terenie administracyjnym miasta Słupska w ciągu ostatniej dekady.
Tomasz Hetmański, Anna Jarosiewicz, Paweł Janowski

10:00 – 10:20

Dynamika wiosennej migracji płazów do miejsc rozrodu oraz efekty ich aktywnej ochrony w Narwiańskim Parku Narodowym.
Adam Hermaniuk

10:40 – 11:00

Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych – złe i dobre praktyki.
Mariusz Rybacki, Marek Maciantowicz

10:40 – 11:00

Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych – złe i dobre praktyki.
Mariusz Rybacki, Marek Maciantowicz

11:00 – 11:20

Metody ochrony herpetofauny przy inwestycjach drogowych w województwie śląskim.
Roman Kalinka

11:00 – 11:20

Metody ochrony herpetofauny przy inwestycjach drogowych w województwie śląskim.
Roman Kalinka

11:20 – 11:40

Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w województwie pomorskim.
Justyna Grabowska-Paliszkiewicz

11:40 – 12:00

Istniejące pułapki antropogeniczne w obrębie korytarzy ekologicznych w północno-wschodniej Polsce.
Ewa Jędrzejewska

12:00 – 12:40

Dyskusja

15:20 – 15:40

Płazy w edukacji Wigierskiego Parku Narodowego.
Joanna Adamczewska, Katarzyna Łukowska

15:40 – 16:00

Płazy – tematy w edukacji Gorczańskiego Parku Narodowego.
Mariola Stefanik

16:20 – 18:30

Sesja posterowa, panel dyskusyjny

3 czerwca (piątek)

9:00 – 15:00

Sesja terenowa – Suwalski Park Krajobrazowy, Puszcza Romincka, Wigierski Park Narodowy

16:30 – 17:00

Panel dyskusyjny

17:20 – 18:30

Prezentacja filmów

Galeria zdjęć: