Kalendarium: czerwiec 2014

Wróć do kalendarium

26 czerwca, w Zespole Szkół w Starym Folwarku, odbyła się prelekcja pt. "Poznajemy płazy w najbliższym otoczeniu i uczymy się o nie dbać." W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas I i II szkoły podstawowej wraz z opiekunami (w sumie 33 osoby). Prelekcję prowadziły Katarzyna Łukowska i Aleksandra Mackiewicz.

Prelekcja była realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz wielkoformatowej gry planszowej "Zagrajmy w zielone".

Prelekcja miała na celu przygotowanie uczniów do przeprowadzania obserwacji przyrodniczych - obserwacji płazów w różnych środowiskach i w różnych okresach ich rozwoju. Dzieci poznały szczegóły budowy płazów, sposoby ich zachowania, uczyły się rozpoznawać i przyporządkowywać odgłosy poszczególnych gatunków płazów do zdjęć, które je przedstawiały.

Uczniowie poznali także sposoby ochrony płazów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wśród dzieci akcja ratowania płazów przy szlakach komunikacyjnych podczas ich wiosennych wędrówek.

Doskonałym materiałem poglądowym było również oglądanie modeli płazów wykonanych w skali 1:1.

Bardzo ciekawym elementem podsumowującym oraz utrwalającym zdobytą wiedzę była gra planszowa "Zagrajmy w zielone". Za pomocą 6 dużych pionków, 6 sześcioosobowych drużyn starało się przeprowadzić swoje gatunki płazów przez środowisko przyrodnicze, w którym czekało na nie wiele niespodzianek, także tych nieprzyjemnych, a także wiele niebezpieczeństw. Zwyciężyła drużyna, która pierwsza pokonała planszę.

Każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych, a zwycięzcy konkursów drobne upominki o tematyce "płaziej".

Po zakończeniu zajęć uczniowie zadeklarowali chęć włączenia się w działania związane z bezpośrednią ochroną płazów w najbliższej okolicy.