Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 
Strona główna
O projekcie
Opis zadań
Aktualności
Raporty
i publikacje
Inwazyjne
gatunki roślin
Galeria
Kalendarium
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

 

 

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   

   

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ

   

   

  1. Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" (usuwanie mechaniczne i ręczne robinii akacjowej na pow. 0,44 ha, czeremchy amerykańskiej na pow. 16,56 ha, klonu jesionolistnego na pow. 3,36 ha, dębu czerwonego na pow. 16,54 ha i róży pomarszczonej na pow. 1,0 ha)

  2. Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 "Roztocze Środkowe" (usuwanie mechaniczne i ręczne czeremchy amerykańskiej i świdośliwy kłosowej na pow. 305,1 ha, nawłoci na pow. 2,2 ha i rudbekii nagiej na pow. 5,3 ha)

  3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego w dolinie Czarnej Hańczy na pow. 10 ha

  4. Inwentaryzacja obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym, na pow. 792,13 ha

  5. Sporządzenie 39 projektów zagospodarowania zieleni wokół budynków parków

  6. Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjne

  7. Sympozjum podsumowujące projekt

  8. Przeprowadzenie cyklu prelekcji

  9. Przeprowadzenie warsztatów

  10. Wydanie publikacji na temat inwazyjnych gatunków roślin

  

  

   

   

   

   
 

© 2013-2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster