Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 
Strona główna
O projekcie
Opis zadań
Aktualności
Raporty
i publikacje
Inwazyjne
gatunki roślin
Galeria
Kalendarium
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

 

 

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   

   

PODSTAWOWE INFORMACJE

   

   

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” realizuje projekt mający na celu ograniczenie występowania roślin obcego pochodzenia na wybranych obszarach Natura 2000. Umowę o dofinansowanie ze środków V Priorytetu POIiŚ podpisano 27 lutego 2014 r., w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.

  

Podpisanie umowy pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda"

  

  

Umowę na dofinansowanie projektu „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska", „Sandr Brdy" i „Roztocze Środkowe" podpisali Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Piotr Adamski, Prezes Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda" Lech Krzysztofiak oraz Sekretarz Stowarzyszenia Anna Krzysztofiak. W spotkaniu udział wzięły również: Kierownik Zespołu V Priorytetu Anna Zawiła-Niedźwiecka, Koordynator merytoryczny projektu ze strony Centrum Anna Biernat oraz Koordynator finansowy projektu ze strony Centrum Magdalena Mroczkowska.

   

Uzyskane środki (ponad 1,3 mln PLN) stowarzyszenie zamierza przeznaczyć na ograniczenie występowania roślin obcego pochodzenia na terenie dwóch parków narodowych tj. Wigierskiego Parku Narodowego oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego, wchodzących w skład obszarów Natura 2000.

  

Całkowity koszt realizacji Projektu nr POIS.05.01.00-00-361/12 pn.: „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska", „Sandr Brdy" i „Roztocza Środkowego" wyniesie 1 307 076,00 PLN, w tym m.in.: dofinansowanie Projektu ze środków EFRR - 1 111 014,60 PLN oraz dofinansowanie z NFOŚiGW 130707,60 PLN.  

  

  

  

   
 

© 2013-2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster