Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 
Strona główna
O projekcie
Opis zadań
Aktualności
Raporty
i publikacje
Inwazyjne
gatunki roślin
Galeria
Kalendarium
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

 

 

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

     

     

KALENDARIUM

     

     

Rok 2014

 

 

27 lutego - podpisanie umowy w siedzibie Centrum Koordynacji Środowiskowej na dofinansowanie projektu.

 

kwiecień - rozpoczęte zostały prace dotyczące sporządzenia 39 projektów zagospodarowania zieleni wokół wybranych budynków Wigierskiego Parku Narodowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Prace te polegają na:

- inwentaryzacji siedlisk i gatunków obcych dla obiektów zlokalizowanych na terenie wybranych parków narodowych;

- wykonaniu projektów szczegółowego zagospodarowania, w tym przygotowania zaleceń dotyczących sposobów eliminacji gatunków obcych dla obiektów zlokalizowanych na terenie tych parków.

 

14 maja - na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyły się warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu Borów Tucholskich. Warsztaty, w których uczestniczyło 20 osób, poświęcone były ochronie rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia. W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji "Różnorodność biologiczna warunkiem życia na ziemi". Następnie odbyła się dyskusja i praca w grupach. Po wysłuchaniu kolejnej prelekcji pt. Obce inwazyjne gatunki roślin" uczestnicy przystąpili do wykonania plakatów aktywizujących do działania przeciw wsiedlaniu obcych gatunków lub pokazujących ich szkodliwość. Podczas części terenowej uczestnicy zapoznali się z metodami eliminacji niektórych obcych gatunków - odbył się pokaz usuwania czeremchy amerykańskiej.

Zobacz prezentację (12 Mb)

 

kliknij, aby powiększyć

 

17 maja - na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyły się warsztaty dla nauczycieli pobliskich szkół oraz pracowników parków krajobrazowych. Warsztaty, w których uczestniczyło 20 osób, poświęcone były ochronie rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia. W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji "Różnorodność biologiczna warunkiem życia na ziemi". Następnie odbyła się dyskusja i praca w grupach. Po wysłuchaniu kolejnej prelekcji pt. Obce inwazyjne gatunki roślin" uczestnicy przystąpili do wykonania plakatów aktywizujących do działania przeciw wsiedlaniu obcych gatunków lub pokazujących ich szkodliwość. Podczas części terenowej uczestnicy zapoznali się z metodami eliminacji niektórych obcych gatunków - odbył się pokaz usuwania czeremchy amerykańskiej.

 

kliknij, aby powiększyć

 

maj - rozpoczęły się prace dotyczące usuwania inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia na terenie "Roztocza Środkowego" oraz "Ostoi Wigierskiej". Na terenie "Ostoi Wigierskiej" usuwana jest robinia akacjowa, czeremcha amerykańska, dąb czerwony, klon jesionolistny oraz róża pomarszczona. Na terenie "Roztocza Środkowego" zabiegi dotyczą czeremchy amerykańskiej, świdośliwy kłosowej, nawłoci późnej i kanadyjskiej oraz rudbekii nagiej.

 

kliknij, aby powiększyć

 

maj - rozpoczęły się prace dotyczące opracowania projektu zagospodarowania zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjnej. Polegają one na inwentaryzacji siedlisk i gatunków obcych występujących przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu, wykonaniu projektu szczegółowego zagospodarowania zieleni, w tym przygotowaniu zaleceń dotyczących sposobów eliminacji gatunków obcych oraz wykonaniu dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjnej "Zmysły natury".

 

maj - rozpoczęły się prace dotyczące inwentaryzacji obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym.

 

2 czerwca - na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Tucholi. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Tematyka spotkania dotyczyła obcych gatunków inwazyjnych, które są zagrożeniem dla różnorodności biologicznej. Po wysłuchaniu prelekcji odbyła się część terenowa, podczas której kontynuowano dyskusje na temat inwazyjnych roślin.

 

kliknij, aby powiększyć

 

5 czerwca - na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Chojnicach. Tematem wiodącym prelekcji była "Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia". Spotkanie, w którym wzięło udział 30 osób, było okazją spojrzenia na problem współczesnej przyrody oczami młodych ludzi. Po części teoretycznej odbyła się część terenowa, podczas której młodzież poszukiwała w najbliższej okolicy inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

 

kliknij, aby powiększyć

 

18 czerwca - powstały pierwsze koncepcje zagospodarowania zieleni wokół wybranych osad leśnych i siedzib parków narodowych, uwzględniające eliminacje gatunków roślin obcego pochodzenia.

 

kliknij, aby powiększyć

 

23 czerwca - wydano materiały informacyjno-edukacyjne w postaci naklejek, zakładek do książek, pocztówek i teczek, informujących o problemie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

 

kliknij, aby powiększyć

 

 

23 czerwca w Zespole Szkół w Kaletniku odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia. W prelekcji uczestniczyło 38 uczniów z pierwszych, drugich i trzecich klas gimnazjum. Tematem pierwszej części spotkania było zagadnienie różnorodności biologiczne, jej zagrożeń, ogólne informacje dotyczące gatunków obcych oraz problemu pojawiania się ich w rodzimej florze i faunie. Ważnym elementem prelekcji było uświadomienie młodzieży, jak duży wpływ na otaczające środowisko i różnorodność biologiczną wywierają gatunki wprowadzane przez człowieka.
Druga część związana była z problemem występowania gatunków obcych roślin na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Zajęcia obejmowały prezentację pt. „Obce gatunki roślin”, praktyczne rozpoznawanie oraz oznaczanie gatunków inwazyjnych występujących na terenie „Ostoi Wigierskiej”.

 

kliknij, aby powiększyć

 

 

czerwiec - ogłoszono pierwszy komunikat o planowanym sympozjum, dotyczącym problematyki inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia.

 

30 czerwca został podpisany aneks do umowy pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda". Aneks wydłużył czas realizacji projektu do 30 września 2015 roku, wprowadził nowe zadanie pt. "Usuwanie niecierpka gruczołowatego w dolinie Czarnej Hańczy na powierzchni 10 ha" oraz rozszerzył zakres dwóch zadań: "Przeprowadzenie warsztatów" - z 9 do 10 warsztatów, "Wydanie publikacji na temat inwazyjnych gatunków roślin" - z 3 do 6 pozycji.

 

29 lipca - powstała koncepcja multisensorycznej ścieżki edukacyjnej "Zmysły natury" przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

 

kliknij, aby powiększyć

  

31 lipca - upłynął termin nadsyłania zgłoszeń na sympozjum poświęcone inwazyjnym gatunkom obcego pochodzenia. Zainteresowanie imprezą okazało się tak duże, że nie przyjęto wielu zgłoszeń.

   

 

3-5 września w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie odbyło się sympozjum naukowe pt. „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”. Wzięło w nim udział ponad 80 osób, przedstawicieli różnych instytucji i organizacji.

  

Sympozjum otworzył Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego dr inż. Jacek Łoziński, a dr Lech Krzysztofiak przywitał wszystkich uczestników sympozjum w imieniu organizatorów. Sesji referatowej w tym dniu przewodniczył prof. dr hab. Czesław Hołdyński. Znalazły się w niej następujące wystąpienia:

 • Koncepcja ujednoliconej klasyfikacji gatunków obcych jako podstawa ustalania priorytetów w działaniach związanych z inwazjami biologicznymi. - Z. Dajdok, B. Tokarska-Guzik

 • Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska",
  "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe" - L. Krzysztofiak

 • Gatunki obce i inwazyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza Środkowego - B. Radliński

 • Gatunki inwazyjne w Biebrzańskim Parku Narodowym i pierwsze próby ich zwalczania. - U. Biereżnoj,
  C. Werpachowski

 • Inwazyjne gatunki roślin w Białowieskim Parku Narodowym. - A. Karczewski

 • Gatunki inwazyjne we florze Babiogórskiego Parku Narodowego i ich zwalczanie. - T. Lamorski

 • Gatunki inwazyjne roślin - aktualny stan prawny i planowane zmiany. - J. Daniłowicz

 • Gatunki inwazyjne w mutualistycznych sieciach zapyleń. - M. Zych

 • Azolla filiculoides Lam. w Polsce – wpływ na rodzime gatunki i siedliska; skuteczne metody usuwania.
  - E. Szczęśniak

 • Problem inwazji kaukaskich barszczy w Polsce na podstawie raportu końcowego z Ogólnopolskiego Spisu
  Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu olbrzymiego. - I. Sachajdakiewicz.

W drugim dniu sympozjum, przed południem, odbyła się sesję referatową, której przewodniczył
prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz. Kolejność referatów przedstawiała się następująco:

 • Restytucja łąk zalewowych nad Wisłą w Warszawie poprzez ograniczanie presji gatunków obcych. - A. Gasek

 • Plastyczność ekologiczna gatunków inwazyjnych na przykładzie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera.
  - E. Jędrzejewska

 • Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia a architektura krajobrazu. - I. Kublik

 • Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera – 2 lata usuwania, osiągnięte rezultaty, wstępne wnioski.
  - I. Puza i L. Krzysztofiak

 • Czynniki biologiczne i ekologiczne czeremchy amerykańskiej decydujące o jej inwazyjności i ich wpływ na metody zwalczania. - A. Otręba

 • Walka z czeremchą amerykańską Padus serotina w Kampinoskim Parku Narodowym. - A. Namura-Ochalska

 • Inwazyjne bruzdnice (Dinoflagellata) w ekosystemach wodnych Polski: rozprzestrzenienie i ocena wpływu na funkcjonowanie ekosystemów. - P. M. Owsianny.

W sesji poobiedniej, której przewodniczyła dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, wygłoszono następujące referaty:

 • Możliwość zwalczania roślin inwazyjnych przez owady. - J. Buszko

 • Możliwości wykorzystania projektów zintegrowanych LIFE do zwalczania obcych gatunków inwazyjnych.
  - Z. Motyka

 • Blastobasis glanudella nowy inwazyjny gatunek motyla w faunie Polski. - E. Myśków

 • Introdukcja wybranych gatunków zwierząt w Polsce oraz miejsce problemów związanych z inwazjami gatunków
  obcych w nauczaniu biologii i przyrody w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej. - E. Strzelec.

  

Po zakończeniu sesji referatowych odbył się panel dyskusyjny, podczas którego padały pytania do prelegentów, jak i dyskutowano nad szczegółowymi metodami usuwania niektórych gatunków. Głos zabierali, m.in.: dr Ewa Szczęśniak, dr Cezary Werpachowski, dr Anna Otręba, dr Ryszard Markowski, prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, mgr inż. Andrzej Tittenbrun, dr Anna Namura-Ochalska, dr inż. Przemysław Kurek, dr Paweł M. Owsianny, mgr inż. Andrzej Karczewski, inż. Aleksander Daniłowicz.

  

Trzeciego dnia sympozjum przed południem odbyła się sesja terenowa, której przewodniczył dr Lech Krzysztofiak. Gospodarze sympozjum przedstawili kilka przykładów akcji zwalczania inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, m.in.: barszczu Sosnowskiego w Małej Hucie i niecierpka gruczołowatego wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Sobolewie.

  

Po południu odbyła się sesja posterowa, podczas której autorzy poszczególnych posterów przedstawiali pokrótce wyniki swoich prac i odpowiadali na liczne pytania uczestników sympozjum. Następnie dr Lech Krzysztofiak zaprosił wszystkich do dyskusji, podczas której ustalono m.in., że:

  

1. problematyka inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia wymaga podjęcia natychmiastowych działań na obszarze całego kraju;

2. aby móc zastosować optymalne metody zwalczania inwazyjnych gatunków należy dobrze rozpoznać ich biologię i strategię inwazji;

3. w podejmowanych działaniach należy zwracać szczególną uwagę na edukację społeczeństwa.

Ponadto, przedyskutowano propozycję dr Zbigniewa Motyki dotyczącą przygotowania tzw. projektu zintegrowanego LIFE, dotyczącego zwalczania barszczów kaukaskich na obszarze całego kraju.

  

Ostatni panel dyskusyjny kończył sympozjum, podczas którego pojawiło się szereg propozycji współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami. Miejmy nadzieję, że ta współpraca przyniesie widoczne owoce.

  

  

kliknij, aby powiększyć

   

   

   

16 września w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty pt. „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia na terenie obszaru „Natura 2000 – Roztocze Środkowe”, w których udział wzięło 20 uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. W programie warsztatów znalazły się następujące pozycje:
- Omówienie celów i założeń projektu.
- Prezentacja multimedialna „Gatunki obce oraz inwazyjne zagrożeniem dla różnorodności biologicznej”.
- Prezentacja multimedialna „Gatunki obce i inwazyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i otuliny”.
- Dyskusja oraz ćwiczenia w rozpoznawaniu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.
- Sesja terenowa, w trakcie której poznawano biologię i ekologię następujących gatunków inwazyjnych: czeremchy amerykańskiej, niecierpka drobnokwiatowego i rudbekii nagiej oraz metody ich zwalczania.

   

   

kliknij, aby powiększyć

        

  

  

17 września w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego od przeprowadzono warsztaty pt. „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia na terenie obszaru „Natura 2000 – Roztocze Środkowe”, w których udział wzięło 20 uczniów z Zespołu Szkół Drzewnych w Zwierzyńcu. W programie warsztatów znalazły się następujące pozycje:
- Omówienie celów i założeń projektu.
- Prezentacja multimedialna „Gatunki obce oraz inwazyjne zagrożeniem dla różnorodności biologicznej”.
- Prezentacja multimedialna „Gatunki obce i inwazyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i otuliny”.
- Dyskusja oraz ćwiczenia w rozpoznawaniu inwazyjnych gatunków obcych.
- Sesja terenowa, w trakcie której poznawano biologię i ekologię następujących gatunków inwazyjnych: czeremchy amerykańskiej, niecierpka drobnokwiatowego i rudbekii nagiej oraz metody ich zwalczania.

   

   

kliknij, aby powiększyć

        

  

  

18 września w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty pt. „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia na terenie obszaru „Natura 2000 – Roztocze Środkowe”, w których udział wzięło 20 uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. W programie warsztatów znalazły się następujące pozycje:
-Omówienie celów i założeń projektu.
- Prezentacja multimedialna „Gatunki obce oraz inwazyjne zagrożeniem dla różnorodności biologicznej”.
- Prezentacja multimedialna „Gatunki obce i inwazyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i otuliny”.
- Dyskusja oraz ćwiczenia w rozpoznawaniu inwazyjnych gatunków obcych.
- Sesja terenowa, w trakcie której poznawano biologię i ekologię następujących gatunków inwazyjnych: czeremchy amerykańskiej, niecierpka drobnokwiatowego i rudbekii nagiej oraz metody ich zwalczania.

   

   

kliknij, aby powiększyć

        

  

  

22 września w siedzibie Parku narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia. W prelekcji uczestniczyło 30 uczniów z Zespołu Szkół Licealnych w Tucholi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były liczne pytania dotyczące problemu obcych gatunków roślin. Po części kameralnej młodzież udała się w teren, gdzie doskonaliła swoją wiedzę na temat inwazyjnych gatunków roślin.

  

        

kliknij, aby powiększyć

        

  

  

23 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia - Dlaczego gatunki inwazyjne są zagrożeniem dla rodzimej różnorodności biologicznej? W prelekcji uczestniczyło 30 uczniów z dwóch klas o profilu biologiczno – chemicznym Liceum Nr 3 im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach. Na początku zajęć odbył się sprawdzian wiedzy na temat obcych gatunków roślin. Następnie przedstawiona była prezentacja multimedialna nt. różnorodności biologicznej, zagrożeń, metod ochrony. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie w podgrupach waloryzowali zagrożenia dla różnorodności biologicznej metodą diamentowego uszeregowania. Każda z grup prezentowała swoje wyniki, które czasem wywoływały dyskusję. Kolejnym elementem prelekcji była prezentacja: „Gatunki obce i inwazyjne – zwierzęta i rośliny, inwazyjne, obce gatunki roślin na terenie Ostoi Wigierskiej, metody zwalczania”, zakończona praktycznym zadaniem wykonywanym w podgrupach. Polegało ono na rozpoznawaniu okazów obcych gatunków roślin, z użyciem świeżych okazów. Na zakończenie uczniowie wykonywali projekt posteru w formacie A3 w formie „listu gończego” za poszczególnymi inwazyjnymi, obcymi gatunkami roślin. Test wiedzy, w formie quizu, na temat rozpoznawania roślin inwazyjnych zakończył część realizowaną w budynku. W części terenowej młodzież wraz z opiekunami wzięła udział w terenowych poszukiwaniach roślin inwazyjnych wokół ośrodka edukacyjnego, gdzie prowadzący przedstawił sposoby usuwania roślin inwazyjnych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

  

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

23 września w siedzibie Parku narodowego "Bory Tucholskie" odbyły się warsztaty dotyczące ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia. W warsztatach uczestniczyło 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Czersku. Warsztaty przebiegały wg następującego programu:
- Czy dzisiejszy świat roślin i zwierząt wygląda tak samo jak np. 100, 1000, 10000 lat temu?
- Burza mózgów - przyczyny ginięcia organizmów żywych.
- Praca w grupach.
- Prezentacja multimedialna: Różnorodność biologiczna
- Czy znasz rośliny, zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami (praca w grupach).
- Prezentacja multimedialna: Obce roślin inwazyjne.
- Rozpoznawanie roślin z innych rejonów świata, a zadomowionych w naszych biocenozach (praca w grupach).
- Przyczyny ograniczania różnorodności biologicznej.
- Zajęcia plastyczne dotyczące obcych gatunków inwazyjnych roślin.
- Teren: poszukiwanie obcych gatunków w najbliższym otoczeniu i zwiedzanie ścieżki botanicznej przy siedzibie PNBT, jako przykład zagospodarowania zielenią bez obcych inwazyjnych gatunków roślin.
- Podsumowanie: w jaki sposób i dlaczego powinniśmy dbać o różnorodność biologiczną? Czy handel i turystyka oraz hobby mogą przyczyniać się do ekspansji obcych, inwazyjnych gatunków roślin? Czy rozprzestrzenianie się obcych, inwazyjnych gatunków roślin zagraża różnorodności biologicznej?

 

       

kliknij, aby powiększyć

        

  

  

24 września w siedzibie Parku narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia. W prelekcji uczestniczyło 30 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Tucholi. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyła w tej prelekcji. Zadawała wiele pytań, m. in. gdzie szukać informacji o gatunkach obcych, czy u nas w Borach Tucholskich problem jest już poważny, co jeszcze można zrobić by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych? Wielu z nich deklarowało, że samodzielnie podejmą działania zmierzające do eliminacji obcych, inwazyjnych gatunków roślin ze swoich ogródków. Po spotkaniu w sali konferencyjnej, uczestnicy udali się w teren w poszukiwaniu obcych gatunków inwazyjnych. Bez trudu udało się takie gatunki znaleźć. Dla równowagi zwiedzano także ścieżkę botaniczną przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, utworzoną na bazie rodzimych gatunków roślin.

  

        

kliknij, aby powiększyć

        

  

  

25 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyły się warsztaty na temat ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia. W warsztatach uczestniczyło 20 uczniów klas I, II i III gimnazjum Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak wraz z opiekunami. Warsztaty przebiegały według następującego programu:
1. Sprawdzenie wiedzy uczniów - test wiedzy.
2. Prezentacja nt. różnorodności biologicznej, zagrożeń, metod ochrony.
3. Zadanie praktyczne – przyporządkowanie opisy poszczególnych zagrożeń do nazwy zagrożenia, waloryzowanie zagrożenia różnorodności biologicznej metodą diamentowego uszeregowania; prezentacja wyników i dyskusja.
4. Prezentacja: gatunki obce i inwazyjne – zwierzęta i rośliny, inwazyjne, obce gatunki roślin na terenie Ostoi Wigierskiej, metody zwalczania.
5. Zadanie praktyczne w podgrupach: rozpoznawanie okazów obcych gatunków roślin, z użyciem świeżych okazów. Wykonanie etykiet, które zawieszane są na okazach. Prezentacja poszczególnych roślin i sprawdzenie poprawności oznaczenia przez uczniów.
6. Końcowy test wiedzy - prezentacja inwazyjnych, obcych gatunków roślin – zadaniem uczniów było nazwanie roślin.
7. Prezentacja nt. tradycyjnych ogródków wiejskich oraz roślin ozdobnych, będących gatunkami obcymi.
8. Zadanie praktyczne: wykonanie z bibuły i papieru oraz materiałów florystycznych, modelu rudbekii nagiej oraz rudbekii błyskotliwej, mające na celu szczegółowe poznanie obu gatunków, a zwłaszcza różnic w budowie kwiatów obu gatunków.
9. Część praktyczna terenowa: rozpoznawanie w terenie (okolice Ośrodka Edukacji Środowiskowej, ścieżka edukacyjna "Jeziora") obcych gatunków roślin, odwiedzenie miejsc, w których usuwano gatunki inwazyjne: dąb czerwony, czeremcha amerykańska, rdestowiec ostrokończysty, winobluszcz pięciolistkowy, niecierpek gruczołowaty.

  

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

26 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyły się warsztaty na temat ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia. W warsztatach uczestniczyły 22 osoby nauczyciele lokalnych szkół. Warsztaty przebiegały wg następującego programu:
- Prezentacja nt. zagrożeń różnorodności biologicznej flory, metod i form ochrony bioróżnorodności, gatunków obcych oraz inwazji biologicznych – przyczyn, skutków, ich występowania.
- Miejsce tematyki dotyczącej zachowania różnorodności biologicznej oraz problemu występowania gatunków obcych w programie nauczania( dyskusja).
- Przykłady praktycznego wykorzystania badania różnorodności biologicznej na terenowych zajęciach z przyrody i biologii na różnych szczeblach nauczania, np. kwadraty badawcze, gry i zabawy związane z gatunkami obcymi, projekty badawcze możliwe do realizacji z uczniami.
- Biologia i ekologia gatunków roślin inwazyjnych i podobnych gatunków rodzimego pochodzenia.
- Praktyczna nauka rozpoznawania gatunków inwazyjnych na podstawie naturalnych okazów inwazyjnych obcych roślin oraz gatunków potencjalnie inwazyjnych. Zestawienie ich z rodzimymi gatunkami pożądanymi w środowisku - zajęcia praktyczne oparte na doświadczeniu.
- Sprawdzenie wiedzy - karta pracy - wpisz nazwy gatunkowe roślin inwazyjnych.
- Zapoznanie z „bezpiecznymi dla przyrody” sposobami pozbywania się gatunków inwazyjnych z przydomowych ogródków. Szczegółowe zaprezentowanie działań związanych z usuwaniem niecierpka gruczołowatego na terenie "Ostoi Wigierskiej" prowadzone w ramach projektu oraz działań administracji Wigierskiego Parku Narodowego.
- Walory tradycyjnych ogródków wiejskich i przykłady zastąpienia gatunków inwazyjnych równie atrakcyjnymi i spełniającymi podobne funkcje, rodzimymi gatunkami roślin.
- Wykonanie modeli rudbekii nagiej i szorstkiej z materiałów florystycznych – drutu, barwnej bibuły i papieru, jako przykład aktywności dla uczniów na poziomie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, mającej na celu praktyczne utrwalenie różnic obu gatunków roślin ozdobnych.
- Sesja terenowa: odwiedzenie miejsce zlokalizowanych w miejscowości Sobolewo (tzw. Hamernia), które służy jako poligon doświadczalny testowania metod usuwania niecierpka gruczołowatego oraz innych miejsc, w których usuwano gatunki inwazyjne na terenie "Ostoi Wigierskiej" – rdestowca ostrokończystego, dębu czerwonego oraz czeremchy amerykańskiej.
- Podsumowanie i wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie w warsztatach.

    

          

kliknij, aby powiększyć

      

     

  

We wrześniu ukazała publikacja "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" autorstwa Barbary Tokarskiej-Guzik, Zygmunta Dajdoka, Marii Zając, Adama Zając, Aliny Urbisz, Władysława Danielewicza i Czesława Hołdyńskiego. Jest to wznowienie (poprawione) opracowania wydanego w 2012 roku przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

      

       

kliknij, aby powiększyć

      

  

    

1 października w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia - Dlaczego gatunki inwazyjne są zagrożeniem dla rodzimej różnorodności biologicznej? W prelekcji uczestniczyło 30 uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie. Młodzież zapoznała się z prezentacją multimedialną nt. różnorodności biologicznej, zagrożeń, metod ochrony, a następnie w podgrupach waloryzowali zagrożenia dla różnorodności biologicznej metodą diamentowego uszeregowania. Kolejnym elementem zajęć była prezentacja: „Gatunki obce i inwazyjne – zwierzęta i rośliny, inwazyjne, obce gatunki roślin na terenie Ostoi Wigierskiej, metody zwalczania”. Test wiedzy, w formie quizu, na temat rozpoznawania roślin inwazyjnych zakończył część realizowaną w budynku. W drugiej części zajęć młodzież wzięła udział w terenowych poszukiwaniach roślin inwazyjnych wokół ośrodka edukacyjnego oraz usuwaniu odrośli rdestowca ostrokończystego w miejscu, gdzie prowadzono zabiegi eliminacji tej rośliny inwazyjnej. Wszyscy nauczyciele, opiekunowie grup uczniów biorących udział w prelekcji otrzymali komplety plakatów nt. inwazyjnych gatunków obcych Wigierskiego Parku Narodowego oraz publikacje „Rośliny obcego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” oraz broszury informacyjne: „Barszcz Sosnowskiego” i „Tradycyjne ogródki przydomowe”.

  

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

15 października w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Suwałkach odbyły się warsztaty na temat ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia. W warsztatach wzięło udział 18 słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Suwałkach. Warsztaty przebiegały wg następującego programu:
1. Prezentacja nt. różnorodności biologicznej, jej zagrożeń oraz metod i form ochrony.
2. Prezentacja nt. obcych, inwazyjnych gatunków zwierząt i roślin – wyjaśnienie pojęć, przykłady z terenu Europy, Polski oraz "Ostoi Wigierskiej".
3. Szczegółowe omówienie obcych inwazyjnych gatunków roślin z terenu "Ostoi Wigierskiej – pochodzenie, zagrożenia, metody zwalczania, podobieństwa i różnice z gatunkami rodzimymi – prezentacja multimedialna oraz rozpoznawanie żywych okazów roślin.
4. Prezentacja nt. tradycyjnych ogródków przydomowych oraz roślin ozdobnych, zastępujących efekt wizualny gatunków obcych.
5. Wykonanie z bibuły i papieru oraz materiałów florystycznych, modelu rudbekii nagiej oraz rudbekii błyskotliwej, mające na celu szczegółowe poznanie budowy obu gatunków, a szczególnie różnic w budowie kwiatów.
6. Sesja terenowa – wyjazd na tzw. Hamernię w okolicy miejscowości Sobolewo, gdzie usuwano niecierpka gruczołowatego, wycieczka dydaktyczna na ścieżkę edukacyjną "Jeziora" nad Zatoką Słupianską jeziora Wigry – miejsce występowania licznych gatunków inwazyjnych oraz miejsce prowadzenia zabiegów usuwania tychże gatunków.
7. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

  

  

kliknij, aby powiększyć

        

  

      

24 października w Zespole Szkół w Starym Folwarku odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia. W prelekcji uczestniczyło 20 uczniów klasy I, II i III gimnazjum oraz opiekunowie. Prelekcja była prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną. Na wstępie przed młodzieżą zostało postawione zadanie polegające na sprawdzeniu ich wiedzy. Okazało się że wiele z roślin prezentowanych na pokazie znajduje się w ich najbliższym otoczeniu. Wielkie zdziwienie wzbudził również fakt, że te gatunki są niebezpieczne dla zachowania naszej różnorodności biologicznej. Nauczyciele biorących udział w prelekcji otrzymali komplety plakatów nt. inwazyjnych gatunków obcych Wigierskiego Parku Narodowego oraz publikacje „Rośliny obcego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” oraz broszury informacyjne: „Barszcz Sosnowskiego” i „Tradycyjne ogródki przydomowe”. Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali materiały promocyjne projektu – nalepki, zakładki oraz materiały dydaktyczne w formie kart pracy. W dalszej części zajęć przedstawione zostały informacje dotyczące bioróżnorodności oraz inwazyjnych gatunków. Młodzież wraz z opiekunami poznała bliżej ekologię i biologię gatunków inwazyjnych występujących na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska". W czasie spotkania padało wiele pytań dotyczących skuteczności usuwania gatunków? Czy wszystkie z gatunków inwazyjnych są usuwane i w jaki sposób się to robi? Młodzież zastanawiała się również w jaki sposób może się włączyć w akcję usuwania gatunków na terenie swoich miejsc zamieszkania.

  

  

kliknij, aby powiększyć

         

         

         

Październik - z końcem tego miesiąca zakończył się drugi etap prac związanych z usuwaniem obcych gatunków roślin na obszarach objętych projektem. Prace te polegały na usuwaniu odrostów z pni ściętych drzew i odrostów korzeniowych oraz ponownego wykaszania niektórych roślin. Na obszarze "Ostoi Wigierskiej" prace dotyczyły usuwania róży pomarszczonej, czeremchy amerykańskiej, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej i dębu czerwonego.

     

  

kliknij, aby powiększyć

         

         

   

Pod koniec października wydane zostały trzy broszury o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia, pod wspólnym tytułem "Inwazje obcych gatunków roślin jako zagrożenia dla bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo". Każda z broszur dotyczyła innego parku narodowego - Parku Narodowego "Bory Tucholskie", Roztoczańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego.

        

        

kliknij, aby powiększyć

      

   

Rok 2015

 

 

11-12 czerwca w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie (teren Wigierskiego Parku Narodowego), odbyły się warsztaty pt. "Monitoring inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia", w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jedenastu Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Głównym celem warsztatów było zapoznanie pracowników Stacji Bazowych z metodami prowadzenia monitoringu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia. Warsztaty składały się z części teoretycznej, podczas której zaprezentowana została problematyka inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia, w tym lista gatunków najbardziej uciążliwych dla środowiska przyrodniczego, rozpoznawanie tych gatunków oraz metody prowadzenia monitoringu inwazyjnych gatunków roślin. W części terenowej uczestnicy warsztatów przećwiczyli rozpoznawanie niektórych gatunków roślin obcego pochodzenia oraz metody ich monitorowania. Łącznie w warsztatach wzięły udział 22 osoby reprezentujące następujące Stacja Bazowe ZMŚP: Biała Góra, Diabla Góra, Kampinos, Karkonosze, Koniczynka, Roztocze, Różany Strumień, Storkowo, Święty Krzyż, Szymbark i Wigry. Warsztaty prowadzone były przez dwóch botaników: dr Zygmunta Dajdoka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz mgr Macieja Romańskiego z Wigierskiego Parku Narodowego.

    

  

kliknij, aby powiększyć

         

         

 

    

   

   

   

   
 

© 2013-2015 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster