Strona główna
O projekcie
Opis zadań
Aktualności
Raporty
i publikacje
Inwazyjne
gatunki roślin
Galeria
Kalendarium
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

 

 

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   

   

INWAZYJNE GATUNKI ROŚLIN

    

    

Wybrane piśmiennictwo krajowe:

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (cz.1) ( 12,6 Mb)

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (cz.2 - załączniki)
( 1,80 Mb)

Stan badań nad obcymi gatunkami drzew w polskich lasach ( 501 kb)

Baza danych o gatunkach obcych w Polsce (IOP Kraków)

Obcy w natarciu – mechanizmy i ekologiczne skutki inwazji ( 96 kb)

Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski ( 5,46 Mb)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260) ( 32 kb)

Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych i krajobrazowych ( 2,11 Mb)

Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym ( 2,93 Mb)

Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków obcych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie ( 17,4 Mb)

Ekspansja obcych gatunków roślin w dolinach rzecznych zagrożeniem dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi

Obce gatunki drzew w polskich lasach gospodarczych ( 2,1 Mb)

 

 

  

  

  

  

   
 

© 2013-2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster