Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Home Stowarzyszenie Projekty Wydawnictwa Aktualności Sponsorzy Galeria Linki Kontakt


Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

 


Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach
Natura 2000
"Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy"
i "Roztocze Środkowe"
 


Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania
 

Linki

 

Obszary chronione

  

Wigierski Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Suwalski Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

  

Organizacje i stowarzyszenia

  

Greenpeace - Polska

WWF - Polska

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

Liga Ochrony Przyrody

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Klub Przyrodników

  

Fundusze i programy

  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  

  

  

  

  

 

 
 

© 2013-2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster