Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

English

Strona główna
O projekcie
Opis działań
Harmonogram
Aktualności
Raporty
i publikacje
Monitoring płazów
Kalendarium
Współpraca
Odrobina egzotyki
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

   

   

RAPORTY i PUBLIKACJE

   

   

 

Raport końcowy ( 5,3 Mb)

 

Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak
After-LIFE Conservation Plan ( 1,1 Mb)

 

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań w ramach projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063) ( 1,2 Mb)

 

Ewa Jędrzejewska
Rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami antropogenicznymi ( 1,2 Mb)

  Aleksandra Mackiewicz i Joanna Bednarek
Raport z realizacji zadania: "Monitoring efektów związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów"
( 0,9 Mb)
  Aleksandra Mackiewicz i Joanna Bednarek
Raport z realizacji zadania: "Monitoring efektów związanych z budową przepustów dla płazów"
( 1,1 Mb)
 

Raport laika ( 15 Mb)

 

Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak
Czynna ochrona płazów ( 13,6 Mb)

 

Katalog projektów technicznych:

Studzienka ściekowa z wpustem i osadnikiem ( 0,4 Mb)

Krawężniki betonowe o obniżonym pochyleniu ( 0,4 Mb)

Płyta ściekowa betonowa typu trójkątnego ( 0,3 Mb)

Prefabrykat żelbetowy do umacniania dna rowu ( 0,4 Mb)

Wpust krawężnikowy ( 0,3 Mb)

Studzienka doświetleniowa - wersja 1 ( 0,4 Mb)

Studzienka doświetleniowa - wersja 2 ( 0,3 Mb)

 

Folder  o projekcie ( 8,7 Mb)

  Anna Krzysztofiak i Lech Krzysztofiak:
Płazy Polski
  Marek Maciantowicz
Materiały informacyjno-edukacyjne, pomocne w prowadzeniu monitoringu płazów
wzdłuż szlaków komunikacyjnych
( 2,3 Mb)
  Pakiet edukacyjny PŁAZY (przedszkola, kl. 1-3 SP) ( 52 Mb)
  Pakiet edukacyjny PŁAZY (kl. 4-6 SP) ( 76 Mb)
  Pakiet edukacyjny PŁAZY (gimnazjum, szkoła średnia) ( 54 Mb)
  Zeszyt obserwacji ( 107 kb)

  

   
 

© 2013-2016 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster