Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

English

Strona główna
O projekcie
Opis działań
Harmonogram
Aktualności
Raporty
i publikacje
Monitoring płazów
Kalendarium
Współpraca
Odrobina egzotyki
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

   

   

KALENDARIUM (2015-2016)

    

    

    

Czerwiec 2016

  

W dniach 1–3 czerwca 2016 roku, w Gawrych Rudzie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, odbyła się konferencja pod tytułem „Płazy – znaczenie, zagrożenia i ochrona”, która podsumowywała wyniki realizacji projektu Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL000063. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele parków narodowych, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i uczelni wyższych. W sumie w konferencji wzięło udział ponad 70 osób.

Konferencję otworzyli Prezes Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” – Lech Krzysztofiak oraz Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego – Jacek Łoziński. W pierwszym dniu odbyła się jedna sesja referatowa, której przewodniczył dr Lech Krzysztofiak. Podczas sesji wygłoszonych zostało 5 referatów. Drugiego dnia odbyły się dwie sesje referatowe, którym przewodniczył dr Mariusz Rybacki, sesja posterowa oraz panel dyskusyjny. W trakcie obu sesji referatowych wygłoszonych zostało 10 referatów, a podczas sesji posterowej zaprezentowano 8 posterów. Trzeciego dnia, przed południem, odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wybudowanymi w trakcie projektu przepustami dla płazów oraz odtworzonymi zbiornikami wodnymi, które stanowią miejsca rozrodu płazów. W godzinach popołudniowych odbył się panel dyskusyjny oraz uczestnicy mogli obejrzeć film „Przyjaciele żab”, nakręcony w ramach cyklu „Tańczący z naturą”. Film prezentował wyniki realizacji dwóch projektów dotyczących ochrony płazów, finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej LIFE.

 

Szczegółowy program konferencji:

 

1 czerwca (środa)

  16:00 – 16:20 Otwarcie Konferencji
  16:20 – 16:40 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.
Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak.
  16:40 – 17:00 Czynna ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym.
Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak .
  17:00 – 17:20 Czynna ochrona płazów w Gorczańskim Parku Narodowym – efekty, problemy.

Zbigniew Żurek .

  17:40 – 18:00 Czynna ochrona płazów w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Karolina Lubińska.
  18:00 – 18:20 Czynna ochrona płazów w Pienińskim Parku Narodowym. Mariusz Rybacki, Bogusław Kozik.
  18:20 – 18:40 Dyskusja

 

2 czerwca (czwartek)

  9:00 – 9:20 Ochrona i renaturyzacja siedlisk wilgotnych w ramach projektu LIFE+ „Kampinoskie bagna”.
Michał Miazga.
  9:20 – 9:40 Wyniki próby reintrodukcji rzekotki drzewnej w SPK. Paweł Siwak.
  9:40 – 10:00 Zmiany liczebności płazów na terenie administracyjnym miasta Słupska w ciągu ostatniej dekady.
Tomasz Hetmański, Anna Jarosiewicz, Paweł Janowski.
  10:00 – 10:20 Dynamika wiosennej migracji płazów do miejsc rozrodu oraz efekty ich aktywnej ochrony
w Narwiańskim Parku Narodowym. Adam Hermaniuk.
  10:40 – 11:00 Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych – złe i dobre praktyki.
Mariusz Rybacki, Marek Maciantowicz.
  11:00 – 11:20 Metody ochrony herpetofauny przy inwestycjach drogowych w województwie śląskim.
Roman Kalinka.
  11:20 – 11:40 Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w województwie pomorskim.
Justyna Grabowska-Paliszkiewicz.
  11:40 – 12:00 Istniejące pułapki antropogeniczne w obrębie korytarzy ekologicznych w północno-wschodniej Polsce.
Ewa Jędrzejewska.
  12:00 – 12:40 Dyskusja
  15:20 – 15:40 Płazy w edukacji Wigierskiego Parku Narodowego. Joanna Adamczewska, Katarzyna Łukowska.
  15:40 – 16:00 Płazy – tematy w edukacji Gorczańskiego Parku Narodowego. Mariola Stefanik.
  16:20 – 18:30 Sesja posterowa, panel dyskusyjny

 

3 czerwca (piątek)

  9:00 – 15:00 Sesja terenowa – Suwalski Park Krajobrazowy, Puszcza Romincka, Wigierski Park Narodowy
  16:30 – 17:00 Panel dyskusyjny
  17:20 – 18:30 Prezentacja filmów

  

Kliknij, aby powiększyć

     

     

     

     

Kwiecień - maj 2016

  

   W dniach 23-28 maja 2016 r. cztery osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Niemiec i Danii oraz okolic Zielonej Góry, gdzie zapoznały się z rezultatami realizacji trzech projektów: LIFE05NAT/LT/000094, LIFE05NAT/D/00152 i LIFE04NAT/DE/000028. Projekty te dotyczyły ochrony herpetofauny, w tym głównie żółwia błotnego i kumaka nizinnego na terenie Polski, Niemiec i Danii. W Niemczech odwiedziliśmy Naturschutzstation (Rhinluch Landesumweitamt Brandenburg), gdzie dr Norbert Schneeweis zaprezentował nam ciekawe metody ochrony populacji żółwia błotnego i jaszczurki zielonej. Okazuje się, że w ostatnich czasach jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla populacji żółwia błotnego stanowi szop pracz – inwazyjny gatunek obcy. Stosowane na terenie Niemiec i Danii metody czynnej ochrony kumaka, a zwłaszcza budowanie miejsc hibernacji tego płaza, zainspirowały nas do przygotowania nowego projektu LIFE, we współpracy z partnerami z Danii i Niemiec.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

    

    

   W dniach 24 kwietnia–1 maja 2016 roku cztery osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” odwiedziły okolice Prato, gdzie realizowano projekt: LIFE07NAT/IT/000433 „Water SCI” dotyczący ochrony bioróżnorodności, poświęcony m.in. ochronie traszki Triturus carnifex.

Dzięki uprzejmości Leonardo i Jego przyjaciół, spędziliśmy sympatyczne i pełne merytorycznych treści dni w scenerii wspaniałej włoskiej przyrody. W trakcie licznych dyskusji okazało się, że nie zawsze tak samo postrzegamy problemy, jak choćby w sprawie obecności w środowisku inwazyjnego gatunku – trzciny laskowej Arundo donax.

Wysoko w górach, niedaleko miejscowości Cantagalo, mieliśmy okazję oglądać rezultaty działań w ramach innego projektu, poświęconego ochronie siedlisk zagrożonych gatunków płazów. Dzięki ogromnej pomocy ze strony dwóch przemiłych wolontariuszy, mogliśmy zobaczyć z bliska tak egzotyczne dla nas płazy, jak Speleomantes italicus, Salamandrina terdigitata, Rana italica i Bombina pachypus. Wszystkie cztery są endemitami.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

    

    

    

Marzec - kwiecień 2016

  

   W dniach 28 marca – 3 kwietnia 2016 siedem osób reprezentujących Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, w tym dwoje przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Włoch. Podobnie jak w roku poprzednim, dołączyli do nas pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego - przedstawiciele projektu LIFE11 NAT/PL/431 - Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Odwiedziliśmy miejsca realizacji dwóch projektów: ARUPA - URGENT PROTECTION ACTIONS FOR AMPHIBIANS AND REPTILES IN THE MATERA GRAVINA (LIFE08 NAT/IT/000372) w okolicach Matery oraz FAUNA DI MONTENERO - URGENT PILOT ACTIONS FOR AMPHIBIANS, REPTILES AND CHIROPTERA OF MONTENERO (LIFE08 NAT/IT/000326) w Parku Narodowym Gargano.

Po bardzo sympatycznym przyjęciu przez dr Enrico De Capua w siedzibie Provincia di Matera i zaprezentowaniu podstawowych informacji o naszych projektach, udaliśmy się w teren by obejrzeć efekty działań ochronnych. Włosi chętnie dzielili się z nami swoimi doświadczeniami, okazało się, że mimo dzielącej nas odległości napotykamy podobne problemy przy zarządzaniu zasobami przyrody.

Podczas wizyty w miejscowości Monte Sant’Angelo, spotkalismy się w Gargano z przedstawicielami projektu realizowanego w Parku Narodowym Gargano.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

     

     

     

Listopad 2015

  

   W dniach 5-6 listopada dwoje przedstawicieli Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” wzięło udział w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, który odbył się Fabryce Sztuki w Łodzi. Pierwszego dnia, po uroczystej inauguracji, uczestnicy kongresu mogli wysłuchać interesujących wystąpień na temat innowacji w przemyśle, nauce i medycynie. Następnie, podczas konferencji prasowych, wręczono nagrody wszystkim zwycięzcom tegorocznej edycji. Aby uczcić sukces wszyscy uczestnicy Kongresu przenieśli się do gmachu Akademii Sztuk Pięknych, gdzie wydano uroczysty bankiet. Drugiego dnia kontynuowano prezentacje nagrodzonych projektów, w tym również tych z dziedziny ekologii. Nasz projekt został zreferowany przez prezesa Stowarzyszenia – Lecha Krzysztofiaka.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

    

    

    

Październik 2015

  

   10 października 2015 roku w Krzywem odbyły się kolejne warsztaty dotyczące ochrony płazów. W warsztatach udział wzięli głównie nauczyciele z różnych szkół (20 os.), którzy zapoznali się z możliwościami wprowadzenia ciekawych zajęć do programu nauczania biologii, związanych z biologią, ekologią i czynną ochroną płazów. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy warsztatów przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w monitoringu płazów przy szlakach komunikacyjnych. Zainteresowanie wzbudziła również propozycja udziału młodzieży szkolnej w społecznej inwentaryzacji tzw. pułapek antropogenicznych, czyli miejsc, w których najczęściej giną płazy i inne drobne zwierzęta kręgowe.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

    

    

   7 października 2015 roku oficjalnie zakończona została budowa systemu przepustów dla płazów na drodze nr 1127B Sidory-Smolniki w miejscowości Kleszczówek. Na odcinku drogi o długości 0,36 km wybudowano 7 tuneli o długości 9 m każdy, 14 portali, 6 m stoprynien i 723 m barier naprowadzających.

  

Kliknij, aby powiększyć

 

    

   

   

Wrzesień 2015

  

   Z dniem 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika finansowego projektu - ze względu na zmianę miejsca zamieszkania Dominika Rupp-Janecka - dotychczasowy Kierownik finansowy, złożyła rezygnację z tej funkcji i za porozumieniem stron rozwiązała umowę o pracę. W wyniku ogłoszonego konkursu na to stanowisko wybrana została nowa osoba - Jowita Karmiłowicz. 

 

 

Sierpień 2015

  

   W ostatnich dniach sierpnia Stowarzyszenie, za realizację projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce", zostało nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015, a tym samym znalazło się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce w roku 2015. Nagroda ta przyznawana jest od trzech lat przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, a za stronę medialną odpowiadają redakcje: "Biznes Plus" w "Gazecie Wyborczej" i "Forum Przedsiębiorczości" w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Jednocześnie Stowarzyszenie zostało zaproszone do wzięcia czynnego udziału w III Polskim Kongresie Przedsiębiorczości (szczególnie w konferencji pt. "Ekologia i energia odnawialna"), który odbędzie się 5-6 listopada w Łodzi pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej, a także patronatem honorowym między innymi: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Izby Ekologii i Polskiego Centrum Akredytacji. Podczas Konferencji wygłoszony zostanie referat zatytułowany „Czynna ochrona płazów - skuteczne działania”, autorstwa Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak.

  

Kliknij, aby powiększyć

     

     

   W dniach 24-25 sierpnia 2015 odbyła się wizyta monitorująca przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego - Marty Kaczyńskiej. Podczas wizyty omówione zostały kwestie związane z systemem zarządzania projektem, sprawy finansowe i dotychczasowe rozliczenia, postępy techniczne w projekcie oraz odbył się wyjazd w teren, na miejsce realizacji poszczególnych działań. Wyjazd w teren był okazją sprawdzenia funkcjonowania odtworzonych zbiorników wodnych. W tym roku obszar Polski północno-wschodniej został w szczególny sposób dotknięty suszą - drastycznie zmniejszył się poziom wody w rzekach i jeziorach, a niewielkie zbiorniki śródpolne oraz bezodpływowe zabagnienia terenu niemal całkowicie wyschły. We wszystkich odtworzonych w ramach projektu zbiornikach przez cały sezon utrzymuje się woda, co sprzyja pełnemu rozwojowi płazów.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

   

   

Czerwiec 2015

  

   30 czerwca 2015 roku zakończono instalowanie w terenie 6 tablic informacyjno-edukacyjnych dotyczących realizacji projektu. Tablice zostały zamieszczone na drewnianych stelażach w pobliżu niektórych wybudowanych przepustów, przy dyrekcjach Suwalskiego Parku Narodowego i parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz przy siedzibie Stowarzyszenia.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

   

   

Maj-czerwiec 2015

  

W dniach 30 maja - 4 czerwca, w ramach Działania F.2 Tworzenie sieci z innymi projektami, odbył się wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii, w którym wzięły udział trzy osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z przedstawicielamitablicch projektów unijnych, realizowanych z programu LIFE (LIFE06 NAT/SI/000069 oraz LIFE+11 NAT/IT/00094). Ponadto w wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele dwóch innych projektów LIFE - z Pienińskiego Parku Narodowego (LIFE12 NAT/PL/000034) i Wigierskiego Parku Narodowego (LIFE11 NAT/PL/00431). Było to doskonałą okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy realizacji projektów unijnych przez trzech polskich beneficjentów.

W Słowenii, w siedzibie Parku Regionalnego w Cerknicy (Notranjski rugijski park), odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami zespołu zarządzającego projektem LIFE06NAT/SI/000069 „Presihajoce Cerknisko Jezero”. Była to okazja do wzajemnej prezentacji głównych problemów związanych z realizacją projektów. Po bardzo interesującej dyskusji, gospodarze zaprosili na objazd terenowy najważniejszych dla projektu miejsc, szczegółowo objaśniając jakie działania zostały podjęte w celu ich ochrony. Niezwykłe wrażenie robi jezioro Cerknickie, które w ciągu sezonu zmienia poziom wody o wiele metrów, co w istotny sposób oddziałuje na lokalną florę i faunę. Na pobliskich łąkach występuje duże bogactwo kwiatów, wśród których były liczne gatunki spotykane na polskich łąkach, ale także i zupełnie „egzotyczne”, jak np. Gladiolus illyricus, Lamium orvala czy Knautia illyrica. Jedną z głównych metod ochrony unikatowej flory i fauny tych łąk jest ich wykaszanie, co m.in. stwarza optymalne warunki bytowania derkacza, niepylaka mnemozyny i motyli z rodziny modraszkowatych.

Kolejna wizyta odbyła się na terenie Włoch w Toskanii. Jej celem była wymiana doświadczeń z przedstawicielami zespołu zarządzającego projektem LIFE+11 NAT/IT/00094 „SOS Tuscan Wetlands”. Spotkanie odbyło się w siedzibie zarządu projektu w Ponte Buggianese, gdzie szef konsorcjum di Bonifica del Padule di Fucechio zaprezentował cele i działania przewidziane w projekcie. Po ciekawej prezentacji i dyskusji rozpoczęła się część terenowa, pozwalająca na bezpośrednią ocenę rezultatów działań prowadzonych w ramach projektu. Okazało się, że obie strony – polska i włoska - mają wiele wspólnych problemów, takich jak zanik bioróżnorodności na terenach podmokłych, spowodowany silną antropopresją, czy inwazje obcych gatunków roślin (głównie Amorpha fruticosa) i zwierząt (np. nutrii, czy amerykańskiego raka Procambarus klarkii).

Przedstawiciele obu wizytowanych projektów wykazali duże zainteresowanie problematyką poruszaną w naszych projektach i zapowiedzieli rewizytę w Polsce.

Kliknij, aby powiększyć

    

 

 

Maj 2015

  

23 maja Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", wspólnie z Wigierskim Parkiem Narodowym - realizującym projekt "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431 oraz Nadleśnictwem Głęboki Bród - współbeneficjentem projektu „Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej” LIFE11 NAT/PL/428 zorganizował Dzień Natura 2000, w postaci pikniku dla wszystkich zainteresowanych. W miejscowości Stary Folwark, przy Muzeum Wigier, można było zapoznać się z trzema projektami realizowanymi w ramach programu LIFE, wziąć udział w grach i zabawach przyrodniczych, uczestniczyć w warsztatach "Zamień nawłocie na malwy przy płocie". Można również było spróbować przysmaków regionalnych kuchni. W imprezie wzięło udział ponad 200 osób.

Kliknij, aby powiększyć

    

 

7 maja, w Zespole Szkół w Krasnopolu, odbyły się dwie prelekcje pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.", prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy II i III gimnazjum.

Pierwsza, 3-godzinna prelekcja dla klasy II, prowadzona przez Katarzynę Łukowską i Aleksandrę Mackiewicz. Grupa, która uczestniczyła w prelekcji będzie grupą w przyszłości prowadzącą monitoring przyrodniczy. Spotkanie to pozwoliło na wstępną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów w temacie ochrony płazów.

Prelekcja rozpoczęła się prezentacją multimedialną, która przedstawiała płazy jako grupę zwierząt mających określone cechy gatunkowe. Uczniowie poznawali biologię płazów oraz cykl rozwojowy tej gromady zwierząt.

Na podstawie modeli, zdjęć i rysunków dzieci uczyły się rozróżniać poszczególne gatunki. Uczniowie poznali cechy charakterystyczne kumaka nizinnego i traszki zwyczajnej, jako przykłady płazów bezogonowych i ogoniastych. Uzupełniali nazwy gatunkowe oraz odszukiwali i przyklejali zdjęcia odpowiednich gatunków. Pracując w grupach, uczestnicy prelekcji wymyślali sposoby ochrony płazów. Na zakończenie, podczas burzy mózgów, na tablicy zostały spisane sposoby ochrony tych gatunków, które były również działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu.

Na koniec zajęć, na dzieci czekała niespodzianka. Quiz sprawdzający wiedzę młodych ekologów cieszył się dużym zainteresowaniem, a za aktywność w czasie zajęć dzieci otrzymały koszulki, kubki, przewodniki oraz zakładki.

Kliknij, aby powiększyć

       

  

W ramach prelekcji dla klasy III gimnazjum przypomniane zostało pojęcie "różnorodność biologiczna". W dalszej rozmowie okazało się, że wiadomości o płazach są w gimnazjum bardzo ogólnie. W związku z tym, dokładnie zostały przedstawione biologia i ekologia płazów. W celu ugruntowania wiedzy o płazach porównywano je z gromadą gadów. Omówiono cykle rozwojowe płazów ogoniastych i bezogonowych. Przypomniano podział systematyczny i zwrócono szczególną uwagę na zmiany w nazewnictwie płazów. Wskazano na różnice w budowie zewnętrznej poszczególnych gatunków, rozpoznawano gatunki na podstawie odgłosów i na podstawie wyglądu skrzeku. Dużo miejsca poświęcono potrzebie ochrony płazów. Zwrócono uwagę na udział płazów w łańcuchu pokarmowym. Bardzo ciekawym elementem zajęć były zadania matematyczne związane z obliczaniem ilości płazów. Wypełniając karty zadań uczniowie podsumowali wiedzę zdobytą na zajęciach, a za rozwiązanie krzyżówki i rebusów otrzymali nagrody w postaci koszulek, kubeczków, zakładek i przewodników.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy prelekcji udali się nad niewielkie oczko wodne w celu dokonania praktycznych obserwacji. W celach porównawczych, do niewielkich pojemników zostały odłowione osobniki płazów, które za pomocą przewodników zostały oznaczone co do gatunku i płci. Okazało się, że były to samce żaby wodnej i żaby trawnej oraz dwie ropuchy szare - młode osobniki z poprzedniego roku. Wszystkie płazy zostały bezpiecznie wypuszczone do zbiornika.

Kliknij, aby powiększyć

       

  

  

Kwiecień 2015

  

W dniach 23-24 kwietnia Telewizja Polska przygotowywała jeden z odcinków serii "Tańczący z Naturą", który poświęcony jest rezultatom projektu - ochronie czynnej płazów (we wrześniu nastąpi emisja tego odcinka na antenie ogólnopolskiej).

Kliknij, aby powiększyć

    

  

  

14 kwietnia, w Zespole Szkół w Płocicznie, odbyła się prelekcja pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci z terenu Suwalszczyzny.

Prelekcja rozpoczęła się prezentacją związaną z poznaniem biologii i ekologii płazów. Uczestnicy rozpoznawali głosy płazów. Dzięki oglądaniu modeli płazów dzieci nauczyły się odróżniać samice płazów od samców. Zajęcia wzbogaciły również ciekawe zadania z kart pracy. Na zakończenie części teoretycznej, uczniowie wykonywali żabie origami. Zajęcia praktyczne wcale nie były łatwe.

W ramach praktycznej nauki, na zakończenie zajęć, cała grupa wybrała się aby dokonać bezpośrednich obserwacji w miejsce, gdzie zostały wcześniej ustawione płotki zabezpieczające drogę migracji płazów z miejsca zimowania na miejsce rozrodu, do niewielkiego zbiornika wodnego na obrzeżach miejscowości. W trakcie obserwacji zostały rozpoznane ropuchy szare i żaby trawne. Uczniowie, pracując z kartami obserwacji, uzupełnili zapisy, przenieśli płazy z jednej strony na drugą i zabezpieczyli płotki.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali zakładki, przewodniki z nagranymi głosami płazów, koszulki oraz kubeczki z logo projektu.

Kliknij, aby powiększyć

    

  

  

Marzec 2015

  

31 marca, w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, odbyła się kolejna prelekcja pod tym samym tytułem. Wzięły w niej udział w sumie 24 osoby: 22 uczniów i 2 opiekunów.

Podobnie jak w przypadku zajęć w Suwałkach, były one realizowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, oraz wielkoformatowej gry planszowej "Zagrajmy w zielone".

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z biologią płazów występujących w ich najbliższym otoczeniu. Poznali również wybrane gatunki płazów, zarówno ogoniastych jak i bezogonowych, występujące na obszarze północno-wschodniej Polski.

Dzięki modelom płazów możliwa była lepsza obserwacja cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków. Pomogły one również w zwróceniu uwagi na podstawowe różnice pomiędzy gatunkami. Była to przede wszystkim ich wielkość.

Gry i zabawy, które towarzyszyły zajęciom pozwoliły na uatrakcyjnienie zajęć. Zorganizowane zostały również quizy, w których uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę. Quiz dźwiękowy był dość trudny, ale dzieci nie miały problemu z rozpoznaniem tych gatunków, które bezpośrednio zaobserwowały w najbliższym otoczeniu.

Zajęcia edukacyjne prowadzone były w okresie przedświątecznym, w związku z tym uczniowie przygotowali nietypową dekorację świąteczną, której głównym elementem był wizerunek rzekotki drzewnej wkomponowany w pisankę wielkanocną.

Zajęcia te dały podstawę do dalszego szkolenia grupy uczniów włączonej w monitoring płazów.

W przypadku obu prelekcji, każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych, a zwycięzcy konkursów drobne upominki o tematyce „płaziej”.

Kliknij, aby powiększyć

  

  

  

26 marca, w budynku Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, odbyła się prelekcja pt. "Ochrona Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce".

W tej 4-godzinnej prelekcji, prowadzonej przez Katarzynę Łukowską i Aleksandrę Mackiewicz, uczestniczyło 30 uczniów klas II gimnazjum. Uczniowie tej szkoły, w większości, mieszkają poza Suwałkami, w miejscowościach leżących na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Szkoła realizuje wiele inicjatyw z zakresu ekologii.

Prelekcja była realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz wielkoformatowej gry planszowej "Zagrajmy w zielone".

Prelekcja miała na celu przygotowanie uczniów do przeprowadzania obserwacji przyrodniczych - obserwacji płazów w różnych środowiskach i w różnych okresach ich rozwoju. Dzieci poznały szczegóły budowy płazów, sposoby ich zachowania, uczyły się rozpoznawać i przyporządkowywać odgłosy poszczególnych gatunków płazów do zdjęć, które je przedstawiały.

Uczniowie poznali także sposoby ochrony płazów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wśród dzieci akcja ratowania płazów przy szlakach komunikacyjnych podczas ich wiosennych wędrówek.

Doskonałym materiałem poglądowym było również oglądanie modeli płazów wykonanych w skali 1:1. Uczniowie dzielili się również własnymi obserwacjami poczynionymi na wycieczkach terenowych organizowanych w szkole, jak również tymi zdobytymi podczas wycieczek indywidualnych.

Bardzo ciekawym elementem podsumowującym oraz utrwalającym zdobytą wiedzę była gra planszowa „Zagrajmy w zielone”. Za pomocą 6 dużych pionków, 6 sześcioosobowych drużyn starało się przeprowadzić swoje gatunki płazów przez środowisko przyrodnicze, w którym czekało na nie wiele niespodzianek, także tych nieprzyjemnych, a także wiele niebezpieczeństw. Zwyciężyła drużyna, która pierwsza pokonała planszę. Uczniowie bardzo sprawnie wykonywali zadania, mieli również okazję aby sprawdzić swoją wiedzę w quizach i turnieju.

Kliknij, aby powiększyć

    

  

  

W dniach 10-12 marca odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000063, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres kontroli obejmował: kontrolę zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym), sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, kontrolę kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym, sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień, kontrolę zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy oraz kontrolę sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

  

         

Luty 2015

  

15 lutego zakończone zostało odtwarzanie 7 zbiorników wodnych, które wcześniej (przed zarośnięciem i wypłyceniem) służyły płazom jako miejsca rozrodu. Wszystkie stawy zlokalizowane są w Rosochatym Rogu, w granicach obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska". Każdy ze zbiorników ma powierzchnię nie mniejszą niż 350 m2, a prace restauracyjne polegały na pogłębieniu zbiorników do głębokości nie przekraczającej 2 m, odpowiednim wyprofilowanie brzegów i dna (po usunięciu krzewów zarastających zbiorniki oraz nadmiaru roślin zielnych i osadów), rozplantowanie osadów wokół zbiorników.

Kliknij, aby powiększyć

    

  

  

    wcześniejsze wydarzenia KALENDARIUM (2013-2014)

    

    

    

    

   
 

© 2013-2016 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster