Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

English

Strona główna
O projekcie
Opis działań
Harmonogram
Aktualności
Raporty
i publikacje
Monitoring płazów
Kalendarium
Współpraca
Odrobina egzotyki
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

  

  

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

  

Działania

2013

2014

2015

2016

Nr

dzia-

łania

Nazwa działania

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

A

Działania przygotowawcze

A1

Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów

B

(Wykupy gruntów)

C

Działania praktyczne

C1

Budowa systemów przepustów dla płazów

C2

Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów

C3

Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy
przed tzw. pułapkami antropogenicznymi

C4

Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych

D

Monitoring oddziaływania projektu

D1

Monitoring

D2

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu

E

Edukacja i upowszechnianie wyników projektu

E1

Wydanie folderu informacyjnego o projekcie

E2

Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych
o wybranych działaniach

E3

Strona internetowa o projekcie

E4

Raport laika

E5

Organizacja konferencji

E6

Organizacja warsztatów

E7

Wydanie publikacji o płazach

E8

Działania edukacyjne

E9

Gadżety promujące projekt z logo LIFE+

F

Zarządzanie i monitoring

F1

Zarządzanie projektem

F2

Tworzenie sieci z innymi projektami

F3

Przygotowanie planu działań
po zakończeniu projektu „After-Life”

F4

Zewnętrzny audyt finansowy

F5

Zakup sprzętu

  

  

Powrót

  

  

  

  

   
 

© 2013-2016 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster